28.2.2023 - 08:00

Ville Kivimäkis prisbelönta bok om psykiskt skadade soldater ges ut på svenska

Krigshändelserna 1939–1945 gjorde många tusentals finska soldater granatchockade, apatiska, ångestfyllda, utmattade. Vem var de, vad hade de tvingats uppleva, och vad hände efter att de passerat bristningsgränsen? I Sargade själar berättar Ville Kivimäki de här soldaternas historia, och kastar samtidigt nytt ljus över de krigstrauman som plågat generationer av finländare.

– När jag började plöja igenom patientjournalerna öppnades ett fönster till händelser som jag trott gått förlorade för alltid. I dem finns allt antecknat, oredigerat; från patientens hjärtslag och skakande händer till skrik och suckar, säger historikern Ville Kivimäki som 2013 fick motta Fack-Finlandiapriset för det finska originalet Murtuneet mielet (WSOY).

När boken utkom på finska uppstod en livlig debatt om vilka mentala avtryck krigen har lämnat i landet. I andra världskrigets Finland var psykiska reaktioner stigmatiserande och förnekades till och med, framhåller Kivimäki. Fysiska skador sågs däremot som uttryck för hjältemod och passade in i berättelsen om manlig offervilja för nationens bästa. De finska soldaternas traumatiska krigsupplevelser har länge varit svåra att inkludera i den traditionella historieskrivningen.

Förutom mängder av patientjournaler har Kivimäki även studerat soldaternas och militärläkarnas egna berättelser samt militärpsykiatriska artiklar för att ringa in orsakerna till de psykiska krigsskadorna. Hur såg symtomen ut? Och vad betydde frontgemenskapen och de höga idealen för den mentala hälsan? Det omgivande samhällets, militärväsendets och militärpsykiatrins syn på psykiska krigsskador står också i fokus, liksom de olika behandlingsmetoderna – allt från arbetsterapi till elchocker.

Sargade själar innehåller ett nytt för- och efterord där författaren reflekterar över det nya världsläget och lyfter fram vikten av att förstå krigstrauman i en historisk och kulturell kontext.

 

Ville Kivimäki (f. 1976) är universitetsforskare och docent i Finlands historia vid Tammerfors universitet och arbetar inom Finlands Akademis spetsforskningsenhet för erfarenhetshistoria. Han har medverkat i ett flertal verk om finländarnas erfarenheter från krigen i Finland och om andra världskrigets social- och kulturhistoria.

 

Recensionsexemplar och intervjuförfrågningar: försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096

 

Ville Kivimäki
Sargade själar
De finska soldaternas krigstrauman 1939–1945
Cirkapris 29 euro
ISBN: 978-951-583-576-5
448 s., inbunden, illustrerad
Omslag: Antti Pokela
Översättning: Camilla Frostell
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

 

Pressbilder:

1. Omslag: Antti Pokela/SLS
2. Ville Kivimäki. Foto: Janne Rentola/SLS
3. En sårad soldat leds bort från fronten i Kiestinki i augusti 1941. Foto: Försvarsmaktens bildarkiv, SA-kuva
4. I frontgemenskapen förkroppsligade ofta kvinnorna, framför allt mödrarna och de systerliga lottorna och sjuksköterskorna, den rena, vårdande kvinnlighet som gav de unga soldaterna känslomässiga band och tröst mitt i det omgivande våldet. Foto: Försvarsmaktens bildarkiv, SA-kuva