Miljonfinansiering för forskning om det svenska i Finland

SLS och Svenska kulturfonden utlyser en miljon euro för ett forskningsprojekt inom humaniora, samhällsvetenskaper eller pedagogik. Ansökan öppnar i oktober.

Forskningsprojektet ska anknyta till temat Framtida utmaningar för det svenska i Finland och finnas inom humaniora, samhällsvetenskaper eller pedagogik. Om projektet är mångvetenskapligt kan det omfatta även andra vetenskaper.

Vem kan söka finansieringen?

Konsortier med minst två organisationer och/eller minst två forskningsområden kan söka finansieringen.

Forskningsprojektet ska ha en ledare som har minst doktorsgrad och är anställd vid eller knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland.

Projekttiden är 2–4 år.

Ansök i oktober

Ansökningstiden är i oktober. Då lämnar de sökande in en kortare ansökan och projektplan. Efter en första gallring får projekten som går vidare lämna in en fullständigare ansökan.

I april 2025 fattar SLS och Kulturfonden beslut om vilket projekt som får finansieringen på maximalt en miljon euro.

Här hittar du noggrannare anvisningar och länk till ansökan.