Insamlingar och frågelistor

Du kan vara med om att skapa morgondagens kulturarv.

För att dokumentera kulturyttringar och samhällsfenomen i samtiden gör vi aktiv insamling bland annat genom intervjuer, fotografering och frågelistor på webben. Äldre och nyare material samlas in genom upprop där vi efterlyser olika typer av dokument. 

Pågående insamlingar

Robot läser en bok i ett auditorium

Hur påverkar AI ditt liv?

Nu är vi intresserade av att höra dina tankar om AI! I en tid då artificiell intelligens blir alltmer integrerad i våra liv står vi inför nya frågor och möjligheter. Hur påverkar AI vårt sätt att arbeta, lära oss och tänka? Och vilken roll spelar teknologin i vårt samhälle och för vår framtid?

Berätta om språken i ditt liv!

Många människor i Finland möter dagligen flera olika språk. Finland har två nationalspråk och ett flertal språk som är tryggade enligt lagen samt många andra språk som används och talas som förstaspråk, andraspråk eller som främmande språk.

Vi samlar nu in berättelser för att dokumentera två- och flerspråkighet. Berätta för oss om dina språk och din språkliga identitet! Vilka språk använder du och hur förhåller du dig till dem? Vi är intresserade av alla livsskeden och sammanhang.
 

Barndom och ungdom i Sverige – den stora flyttvågen västerut

Flyttade du till Sverige som barn? Är du född i Sverige i en finländsk familj? Växte du upp i Sverige med finländsk bakgrund? Flyttade familjen tillbaka till Finland?
 
Mellan 1950 och 1990 flyttade över en halv miljon finländare till Sverige. Under samma period återvände nästan 340 000. Berättelserna om den första generationen svenskfinnar har lyfts fram i många sammanhang och nu är det nästa generations tur. Barn och ungas erfarenheter är ofta mycket olika föräldrarnas.
 

Vetenskapens historia i Finland

Insamlingen är en del av projektet Vetenskapens historia i Finland. Syftet är att dokumentera hur vetenskapen i Finland har utvecklats inom olika discipliner. De disciplinära perspektiven bygger på forskarnas egna beskrivningar av det ämnesområde som de är experter på. Forskarnas erfarenheter är en värdefull källa för att studera vetenskapens utveckling.

Läs om våra senaste insamlingar

Formella och familjära hälsningar (2023)

Det blev ett rikt och mångsidigt material när SLS genomförde insamlingen Formella och familjära hälsningar. Hela 239 personer i alla åldrar besvarade frågelistan och berättade om hur de hälsar i både mer officiella sammanhang och i den allra närmaste kretsen.

Berättelser om bilen (2022)

Vad betyder bilen för dig? Med den frågan vände sig SLS till allmänheten sommaren 2022. Bilen är både älskad och hatad, men det är de varma känslorna som dominerar hos dem som svarade på frågelistan. Insamlingen uppmärksammade att det var 60 år sedan regleringen av bilimport avskaffades i Finland 1962.

Resor och kontakt över Kvarken (2022)

Hösten 2022 publicerade SLS, i samarbete med Svenska Yle, frågelistan Resor och kontakt över Kvarken. De 34 svar som inflöt berättar om det naturliga med en förbindelse där avståndet mellan Finland och Sverige är som kortast, blandat med minnen av nöjesfärjorna, stormar och svenska livsmedel.

Krig i Ukraina - krig i Europa & Finland och Nato – nu skrivs historia (2022)

Äntligen verkade coronapandemin ge vika och världen kunde bli som vanligt igen. Men plötsligt kom nästa kris, Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och i media byttes läkare och virologer ut mot militärer och utrikespolitiska experter. Svaren på SLS frågelistor om kriget och Nato vittnar om både oro och solidaritet.