Poliisivalvontaa Pohjanmaalla, 1963. Kuva: Rafael Olin (1963). SLS/Rafael Olins fotosamling

Keruut ja kyselyt

Tule mukaan luomaan ja tallentamaan tulevaisuuden kulttuuriperintöä.

Dokumentoimme aktiivisesti nykyajan kulttuuria ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Aineistoa kerätään haastattelemalla, valokuvaamalla ja verkkokyselyjen avulla. Uutta ja vanhaa aineistoa tallennetaan keruupyynnöillä, jotka voivat koskea monia erilaisia dokumenttityyppejä.   

Vastaa keruupyyntöihin

Tutustu käynnissä oleviin ja äskettäin päättyneisiin keruupyyntöihin ruotsin kielellä.