Börje ja Olof Åström ruokkivat siiliä rannalla, 1920. Kuva: Bernhard Åström. SLS/Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling

Tietoa meistä

Säilytämme, tutkimme ja välitämme tietoa Suomen ruotsinkielisestä kulttuurista.

Työskentelemme arkistotoiminnan, tutkimuksen, julkaisutoiminnan, kansanmusiikin ja varainhallinnan parissa. Henkilökuntaamme kuuluu noin 80 ihmistä Helsingissä ja Vaasassa.

SLS on perustettu vuonna 1885. Toiminta on ollut alusta alkaen yksityisten lahjoittajien ansiota. Olemme yksi Suomen suurimmista yleishyödyllisten lahjoitusvarojen hoitajista sekä merkittävä yksityinen ruotsinkielisen tutkimuksen rahoittaja Suomessa. Hallinnoimme omistamaamme Svenska kulturfondenia.

SLS on tieteellinen seura, jonka jäseneksi voi liittyä kuka tahansa sen toiminnasta kiinnostunut. Järjestöllä on noin 1 000 jäsentä pääasiassa Suomessa, mutta myös Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa. Lue lisää jäseneksi liittymisestä täältä.

Toimintamme

  • Rahoitamme humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.
  • Dokumentoimme Suomen ruotsinkielistä kulttuuria, kieltä ja perinteitä.
  • Julkaisemme tieteellistä kirjallisuutta humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteiden aloilta.
  • Julkaisemme kansanmusiikkia.
  • Tuotamme kulttuuriperintöä digitaaliseen muotoon, jotta se on saatavilla avoimesti.
  • Ylläpidämme tieteellistä kirjastoa.
  • Myönnämme vuosittain palkintoja ansioituneille kauno- ja tietokirjailijoille.

Historia

Svenska litteratursällskapet i Finland -järjestön perustaminen kytkeytyy aikaan, jolloin liberaali kansallinen ja kielellinen herääminen alkoi voimistua. SLS perustettiin vuonna 1885 Helsingissä Suomen kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin muistoksi. SLS:n perustamisen taustalla oli ajatus siitä, että ruotsin kieli ja siihen liittyvä kulttuuri olivat uhattuina Suomessa. Venäjän hallitus alkoi 1880-luvulla harjoittaa voimakasta venäläistämispolitiikkaa, ja samaan aikaan myös suomen kielen suurempaa yhteiskunnallista asemaa ajaneet fennomaanit saivat lisää kannatusta.  

Siksi pidettiin tärkeänä perustaa järjestö, jonka tehtävänä oli kerätä Suomen ruotsinkieliseen kulttuurista kertovaa aineistoa ja julkaista sitä käsittelevää kirjallisuutta. Tärkeää ei ollut vain aineiston ja tiedon kerääminen tulevia sukupolvia varten, vaan myös ruotsinkielisen väestönosan identiteetin ja itseymmärryksen vahvistaminen ja lujittaminen. Aluksi keskityttiin keräämään ja tutkimaan erityisesti sitä, mikä koettiin kaikkein vanhimmaksi osaksi ruotsalaista kulttuuria Suomessa.

SLS:n tarkoituksena on ollut alusta alkaen –  ja on edelleen – kerätä, arkistoida ja välittää tietoa ruotsin kielestä ja Suomen ruotsinkielisestä kulttuurista, kirjallisuudesta ja historiasta. SLS:n nimessä esiintyvä termi ”litteratur” (kirjallisuus) tulee tulkita sanan laajimmassa merkityksessä. Se voi tarkoittaa mitä tahansa tieteellisestä kirjallisuudesta kaunokirjallisuuteen ja kirjeisiin, suullisiin kertomuksiin, arvoituksiin, kaskuihin, puhekieleen ja murteisiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on ollut monella tavalla SLS:n esikuvana, tosin SLS:n kiinnostus kohdistuu Suomen ruotsinkieliseen kulttuuriin.  

SLS:n perustamisesta lähtien tärkeä toimintamuoto on ollut ruotsinkielistä Suomea käsittelevien teosten julkaiseminen. Nykyään SLS on Suomen suurin ruotsinkielisen tieteellisen kirjallisuuden kustantaja.

SLS:n tutkimusrahoitus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Rahoitusta myönnetään erityisesti humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. SLS on saanut alusta alkaen ottaa vastaan merkittäviä yksityisiä lahjoituksia. Vuosien varrella varallisuus on kasvanut pitkäjänteisen sijoitustoiminnan ansiosta, ja nykyään SLS on yksi suurimmista suomalaisista apurahojen hallinnoijista. Osa varallisuuden tuotoista jaetaan kirjallisuuspalkintoina. Voit lukea lisää rahastoistamme ja lahjoittajistamme täältä.