Laskutoimituksia kauppias Otto Seleniuksen luona Oravaisissa, 1918. Kuva: Erik Hägglund. SLS/Erik Hägglunds fotosamling

Sijoitustoiminta

Yksityishenkilöiden lahjoitukset mahdollistavat toimintamme. 

Varainhallinnan tavoitteena on vakaa ja ennustettava suora tuotto, joka käytetään apurahoihin ja toiminnan rahoittamiseen. Kestävän sijoitusstrategian avulla pyrimme saavuttamaan hyvän kokonaistuoton, joka turvaa omaisuuden reaaliarvon pitkällä aikavälillä.

Mihin rahastojen pääomaa käytetään?

Hallinnoimme kaikkiaan noin 2 miljardin euron varallisuutta, johon kuuluvat sekä SLS:n omat että Svenska kulturfondenin rahastot. Varallisuuden tuotot käytetään omaan toimintaamme, palkintoihin ja apurahoihin sekä Svenska kulturfondenin jakamiin apurahoihin.

Sijoituspolitiikka

Raha-asiain johtokunta vastaa sijoitustoiminnastamme ja hyväksyy sijoituspolitiikan. Raha-asiain johtokunta on myös hyväksynyt SLS:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Niissä kuvataan tekijöitä, jotka liittyvät ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan sijoitusoiminnassamme.  

Pitkän aikavälin sijoitusstrategiamme on globaali ja painottuu osakesijoituksiin. Osakesijoituksiimme kuuluu suomalaisten ja ruotsalaisten pörssiyhtiöiden osakkeita, osakesijoitusrahastoja sekä sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin pääomarahastojen (Private Equity) kautta. Osakesijoitusten lisäksi salkkuun kuuluu kiinteistö- ja korkosijoituksia.

Vastuullinen sijoittaminen

Pitkän sijoitushorisontin ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet sijoittaa vastuullisesti kaikissa omaisuusluokissa. Kehitämme jatkuvasti sijoitustoimintamme vastuullisuutta ja pyrimme olemaan edelläkävijöitä alalla.

Vastuullisen sijoitustoiminnan tavoitteemme perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja maailmanlaajuiseen yhteistyöhön. Suosimme sijoituskohteita, joiden vastuullisuuskriteerit ja -käytännöt vastaavat omia periaatteitamme.

SLS on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI) ja on Finsif-yhdistyksen jäsen.