Ratkaisuja Suomen ruotsinkielisen kulttuurin tulevaisuuden haasteisiin

Avaamme lokakuussa 2024 rahoitushaun yhdessä Svenska kulturfondenin kanssa. Rahoitus on suunnattu humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteiden tutkimushankkeille.

Myös muiden tieteenalojen edustajat voivat osallistua hakuun, jos hanke on monitieteinen. 

Rahoitusta voivat hakea konsortiot, joihin kuuluu vähintään kaksi organisaatiota ja/tai vähintään kaksi tutkimusalaa. Hankkeelle myönnetään rahoitusta enintään yksi (1) miljoona euroa. Tutkimushankkeet voivat olla joko yksi- tai monitieteinen. Rahoitusta voi hakea 2–4 vuotta kestäville hankkeille.

Tutkimuksen tulee olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Se tarkoittaa, että tutkimussuunnitelmassa on painotettava tutkimusviestintää ja yhteistyötä yhteiskunnan eri alojen organisaatioiden ja toimijoiden kanssa.

Tutkimushankkeiden tulee liittyä teemaan Ratkaisuja Suomen ruotsinkielisen kulttuurin tulevaisuuden haasteisiin. Teema mahdollistaa myös tutkimuksen, joka pohjautuu Suomen ruotsinkielisen kulttuurin historialliseen taustaan, mutta joka samalla katsoo myös tulevaisuuteen. Tutkimussuunnitelman ei tarvitse liittyä pelkästään Suomen ruotsinkieliseen kulttuurin, vaan se voi olla myös vertailevaa tutkimusta, jossa ruotsinkielisellä kulttuurilla on merkittävä rooli. Ongelmanasettelusta tai tutkimuskysymyksistä on tultava ilmi, miten tutkimus liittyy Suomen ruotsinkieliseen kulttuurin.

Hakemuksia voivat jättää tutkimusryhmät. Tutkimushankkeella tulee olla nimetty projektipäällikkö, joka on suorittanut vähintään tohtorin tutkinnon ja joka työskentelee tai on sidoksissa suomalaiseen yliopistoon, korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen.

Rahoitus myönnetään hakemuksen jättäneelle organisaatiolle tai organisaatioille. Hankkeeseen osallistuvien tutkijoiden työnantajia voivat olla muut suomalaiset yliopistot, korkeakoulut tai tutkimuslaitokset.

Hakuprosessi

Hakemus jätetään SLS:n Rimbert-apurahahakujärjestelmän kautta. Haku on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa jätetään lyhyt hakemus ja hankesuunnitelma, jonka jälkeen tehdään esivalinta. Jatkoon valittuja hankkeita pyydetään toimittamaan kattavampi hakemus toisessa vaiheessa.

Vaiheen 1 hakemukseen on liitettävä vapaamuotoinen ruotsinkielinen hankekuvaus (enintään 9 000 merkkiä välilyönteineen), kuvaus hankkeen merkityksestä Suomen ruotsinkieliselle kulttuurille (enintään 1 000 merkkiä välilyönteineen) ja arvioitu budjetti. Lisäksi suunnitelmaan tulee tehdä selvitys hankkeen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

Vaiheessa 2 tutkimussuunnitelman voi laatia joko ruotsiksi tai englanniksi. Suunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: tarkoitus, tavoitteet ja tutkimustilanne, ongelmanmuodostus ja tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät, tutkimusaineisto, työsuunnitelma ja aikataulu, tutkimusryhmä, yhteistyökumppanit, odotetut tulokset ja riskiarvio.

Hakemukseen liitetään viestintäsuunnitelma, julkaisusuunnitelma sekä suunnitelma yhteiskunnallisesta yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Julkaisusuunnitelmassa on tuotava esiin, mitä hanke aikoo julkaista ruotsin kielellä.

SLS:n ja Svenska kulturfondenin nimittämä sisäinen toimikunta arvioi hankkeet valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa joulukuun 2024 alussa. Toiseen vaiheeseen edenneet hankkeet toimittavat laajan tutkimussuunnitelman tammikuun 2025 loppuun mennessä. Toisessa vaiheessa sitoutumattomat asiantuntijat arvioivat hakemukset. Arvioinnin jälkeen sisäinen toimikunta tekee ehdotuksen rahoituksen saajista SLS:n tieteelliselle johtokunnalle ja Svenska kulturfondenin hallitukselle, jotka päättävät rahoituksesta huhtikuussa 2025.

Rahoituksen saanut hanke tekee aineistonhallintasuunnitelman.

Hae

Hae hankerahoitusta osoitteessa