Grosin kirjakauppa muuttaa, 1965. Kuva: Rafael Olin (1965). SLS/Rafael Olins Fotosamling

Painatus- ja käännöstuki

Ketkä voivat hakea painatus- ja käännöstukea?

Painatus- ja käännöstukea voivat hakea Suomessa toimivat kirjallisuutta julkaisevat kustantajat, yhdistykset ja järjestöt. Myös Suomessa asuvat yksityishenkilöt voivat hakea tukea omakustanteisiin, jos hakemukseen liitetään kahden riippumattoman arvioijan lausunnot.

Tukea voidaan myöntää ruotsinkielisen kauno- ja tietokirjallisuuden painatukseen tai suomenkielisen kauno- ja tietokirjallisuuden kääntämiseen ruotsiksi. Teos tulee julkaista Suomessa.

Milloin tukea voi hakea?

Painatus- ja käännöstukea voi hakea huhtikuussa ja lokakuussa. Linkki hakemukseen on saatavilla tämän verkkosivuston etusivulla hakuaikana.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta voi hakea?

Painatus

Jos rahoitusta haetaan painatuskuluihin, tulee hakemuksen perustua painotalon tekemään tarjoukseen. Kustantaja voi hakea tukea vain todellisiin painatuskustannuksiin. Painatustukea ei voi käyttää esimerkiksi kuvankäsittelykustannuksiin, ulkoasupalkkioihin, tekijänoikeuspalkkioihin tai kirjojen postituskustannuksiin. Painotalojen tarjouksia ei tarvitse liittää hakemukseen. SLS voi kuitenkin tarvittaessa pyytää kopioita tarkastusta varten.

Kääntäminen

Tukea voi hakea suomenkielisen kauno- ja tietokirjallisuuden kääntämiseen ruotsiksi. Tukea voi hakea kääntäjän kanssa sovittuun käännöspalkkioon. Käännöstukea voidaan myöntää yksittäiseen hankkeeseen enintään 4 000 euroa.

Käännöstukea voidaan hakea vain, jos

 • kustantaja ja alkuperäisteoksen tekijänoikeuden haltija ovat allekirjoittaneet sopimuksen
 • kustantaja ja kääntäjä ovat tehneet keskenään sopimuksen.


Kääntäjän ja tekijänoikeuden haltijan kanssa tehtyä sopimusta ei tarvitse liittää hakemukseen. SLS voi kuitenkin pyytää kustantajalta kopiot sopimuksista tarkastusta varten.

Tuettavat tyylilajit

Kaunokirjallisuus

Voit hakea tukea

 • ruotsinkielisen proosan, runouden, lasten- ja nuortenkirjallisuuden, näytelmäkirjallisuuden ja sarjakuvien painattamiseen
 • painettujen teosten käännöksiin suomesta ruotsiksi.


Tukea ei voi hakea

 • jo julkaistuihin teoksiin tai uusiin painoksiin.

Tietokirjallisuus

Tukea voi hakea:

 • äskettäin kirjoitettuihin ruotsinkielisiin yleistajuisiin tietokirjoihin sekä esseisiin, elämäkertoihin ja muistelmiin
 • painetuissa teoksissa ja Suomessa ilmestyvissä tieteellisissä lehdissä julkaistujen artikkelien käännöksiin suomesta ruotsiin.


Tukea ei voi hakea:

 • akateemisiin tutkielmiin, hakuteoksiin (esimerkiksi sanakirjat), käsikirjoihin tai oppimateriaaleihin
 • jo julkaistuihin teoksiin tai uusiin painoksiin.

Näin haet

Hakemus

Hakemus jätetään SLS:n sähköisessä hakujärjestelmässä. Linkki hakemukseen on tämän verkkosivuston etusivulla, kun hakuaika on avoinna (huhtikuussa ja lokakuussa).

Maksatus

Apurahan maksatusta haetaan samassa sähköisessä hakujärjestelmässä, jossa hakemus on jätetty. Maksatuksen edellytyksenä on, että kustantaja allekirjoittaa ja palauttaa mahdollisimman pian hakijalle lähettämämme sopimuksen.

Apuraha maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille, kun kustantaja on lähettänyt teoksen neljänä kappaleena SLS:lle. Tukipäätös on voimassa 24 kuukautta sen myöntämisestä.

Tuen seuranta

Kustantajan on toimitettava SLS:lle neljä kappaletta valmista teosta heti kirjan ilmestyttyä, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluttua tuen myöntämisestä. Tuki peruutetaan, jos teosta ei toimiteta määräajassa.

Millä perusteella tukea myönnetään?

Painatus

Painotuen tarkoituksena on edistää ruotsinkielisen kirjallisuuden julkaisemista Suomessa. Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon teoksen kirjallinen laatu ja ammatillinen merkitys sekä kustantajan ammattitaito.

Kääntäminen

Käännöstuen tarkoituksena on edistää suomenkielisen kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista ruotsiksi Suomessa. Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon teoksen kirjallinen laatu ja ammatillinen merkitys sekä kustantajan ja kääntäjän ammattitaito.

Käännöstuen myöntämisen edellytyksenä on, että

 • kääntäjä tekee käännöksen äidinkielelleen
 • kääntäjällä on riittävä kokemus kääntämisestä.


Kustantajan on maksettava kääntäjälle kustantajan ja kääntäjän välisen käännössopimuksen mukainen korvaus. Käännöstuen tarkoituksena on korvata osa kustantajan käännöskustannuksista.

Emme perustele tai kommentoi myönteisiä tai kielteisiä päätöksiä.

Jos sinulle myönnetään painatus- tai käännöstuki

Julkaistussa kirjassa on oltava seuraava maininta riippuen siitä, minkälaisen rahoituksen kirja on saanut:

 • Julkaisu on saanut valtion tukea Delegationen för den svenska litteraturens främjande/Svenska litteratursällskapet i Finlandin kautta.
 • Julkaistu Svenska litteratursällskapet i Finlandin tuella Christian ja Constance Westermarckin rahastosta.
 • Julkaistu Svenska litteratursällskapet i Finlandin tuella Ingrid, Margit ja Henrik Höijerin lahjoitusrahastosta I.


Kustantaja sitoutuu käyttämään apurahan haettuun tarkoitukseen. Jos avustusta ei käytetä ohjeiden mukaisesti, peritään maksettu avustus takaisin.

Jos hanke peruuntuu tai muuttuu merkittävästi hakemuksen jättämisen jälkeen, kustantajan on ilmoitettava siitä viipymättä SLS:lle.

Ota yhteyttä delegationen@sls.fi

Mikä on ”Delegationen för den svenska litteraturens främjande”?

Delegationen för den svenska litteraturens främjande vastaa valtiontuesta, joka myönnetään Suomessa julkaistavan ruotsinkielisen kauno- ja tietokirjallisuuden painatukseen sekä suomenkielisen kauno- ja tietokirjallisuuden kääntämiseen ruotsiksi.

Valtuuskunta vastaa myös SLS:n Christian ja Constance Westermarckin rahastosta sekä Ingrid, Margit ja Henrik Höijerin lahjoitusrahasto I:stä myönnettävistä painotuista.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: delegationen@sls.fi.

Hae

Hae painatus- ja käännöstukea osoitteessa