Käsikoukkua vetämässä, 1931. Kuva: Maximilian Stejskal. SLS/Idrottslekar

Hankerahoitus

Ketkä voivat hakea?

Hankerahoitusta voivat hakea tutkijat, jotka toimivat humanististen tieteiden tai yhteiskuntatieteiden parissa. Hankkeiden tulee liittyä Suomen ruotsinkieliseen kulttuuriin.

Tutkimusrahoitusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota tutkimuksen avoimuuteen. Tutkimusrahoituksen arviointiperusteissa otetaan huomioon, perustuuko tutkimus avoimesti saatavilla oleviin digitaalisiin tutkimusmenetelmiin ja johtaako tutkimus avoimesti saatavilla oleviin tutkimustuloksiin. Noudatamme periaatetta ”niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä”.

Tutkimushankkeet

Hankkeet voivat olla tieteidenvälisiä tai monitieteisiä. Niiden tulee perustua tieteelliseen tutkimukseen, jonka tavoitteena on luoda uutta tietoa. Rahoitusta voi hakea 1–4 vuodeksi, vähintään 100 000 euroa ja enintään 600 000 euroa. 

Rahoitusta tutkimushankkeisiin voivat hakea sekä hankeryhmät että vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneet yksittäiset tutkijat. Väitöskirjatutkijat voivat jättää hankehakemuksen, jos väitöskirja on esitarkastettu ja tarkastajat ovat hyväksyneet sen. Toivomme, että hankeryhmään kuuluvat tutkijat ovat akateemisen uran eri vaiheissa.

Hankkeen johtajalla pitää olla vähintään tohtorin tutkinto, ja hänen on oltava sidoksissa suomalaiseen yliopistoon, korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen. Sama henkilö voi olla hankejohtajana vain yhdessä hankkeessa. Tutkija voi osallistua samanaikaisesti enintään yhteen hankehakemukseen.

Kokoomahankkeet

Kokoomahankkeiden tavoitteena on analysoida ja tiivistää perusteellisesti aiempaa tutkimusta. Lisäksi niihin voi sisältyä myös uutta tutkimusta. Lopputuloksena on yleensä yleiskatsaus. Rahoitusta on saatavilla 1–4 vuodeksi.

Rahoitusta kokoomahankkeille voi hakea vain tutkimusryhmä. 

Hankkeen johtajalla on oltava vähintään tohtorin tutkinto ja hänen on oltava sidoksissa suomalaiseen yliopistoon, korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen. Sama henkilö voi olla hankejohtajana vain yhdessä hankkeessa. Tutkija voi osallistua samanaikaisesti enintään yhteen hankehakemukseen.

Miten rahoitus toteutetaan?

Hankkeen johtajan työnantajana toimii suomalainen yliopisto, korkeakoulu tai tutkimuslaitos. Rahoitus myönnetään yliopistolle, korkeakoululle tai tutkimuslaitokselle, jonka hankejohtaja on ilmoittanut hakemuksessa. Hankkeen tutkijat voivat olla sidoksissa muihin yliopistoihin, korkeakouluihin tai tutkimuslaitoksiin Suomessa tai ulkomailla.

Kokoomahankkeissa SLS voi olla työnantaja.

Milloin voi hakea?

Tutkimushankkeiden hakuaika on maaliskuussa. Kokoomahankkeiden hakuajoista ilmoitetaan erikseen.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa jätetään lyhyt hakemus ja hankesuunnitelma, joiden perusteella osa hakijoista valitaan toiseen vaiheeseen. Jatkoon valittuja hankkeita pyydetään toimittamaan pidempi hankesuunnitelma ja kattavampi hakemus toisessa vaiheessa.

Näin haet

Hankkeen johtaja kirjautuu SLS:n sähköiseen hakujärjestelmään organisaationa (yliopisto, korkeakoulu tai tutkimuslaitos). Kun hakukierros on avoinna hakulomakkeeseen voi tutustua ”Förhandsvisa ansökningsformulär”-toiminnon kautta.

Vaihe 1

Hakemukseen on liitettävä ruotsinkielinen hankekuvaus (enintään 9 000 merkkiä välilyönteineen), kuvaus hankkeen yhteydestä Suomen ruotsinkieliseen kulttuuriin (enintään 2 000 merkkiä välilyönteineen) sekä alustava budjetti.

Pakollinen hankkeen vetäjälle. Ansioluettelon tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita, katso Tutkijan ansioluettelomalli.

Pakollinen hankejohtajalle.

Luettelo laaditaan Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti, katso Julkaisuluettelo.

Vaihe 2

Tutkimussuunnitelma koostuu seuraavista osista: tarkoitus, tavoitteet ja tutkimustilanne, ongelmanasettelu ja tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät, tutkimusaineisto, miten tutkimus liittyy Suomen ruotsalaiseen kulttuuriin, työsuunnitelma ja aikataulu, tutkimusryhmä, yhteistyökumppanit, odotetut tulokset, eettinen tarkastelu ja riskikartoitus.

Hankesuunnitelma on laadittava ruotsiksi tai englanniksi.

Liitä hakemukseen erillinen julkaisusuunnitelma.

Mahdolliset open access -julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset on otettava huomioon budjetissa.

SLS ei myönnä rahoitusta hybridilehdissä julkaisemiseen.

Pakollinen hankejohtajalle. Ansioluettelon tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita, katso Tutkijan ansioluettelomalli.

Pakollinen kaikille hankkeen tutkijoille. Luettelo laaditaan Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti, katso Julkaisuluettelo.

Emme ota vastaan kirjallisia suosituksia osana hakemusta. Voit kuitenkin nimetä henkilöitä, jotka voivat tarvittaessa antaa suosituksia hankkeestasi.

Ota budjetissa huomioon kaikki aineistonhallintaan liittyvät kustannukset. Rahoitusta saaneille hankkeille laaditaan aineistonhallintasuunnitelma.

Mitä hakemukselle tapahtuu?

Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse. Emme perustele tai kommentoi myönteisiä tai kielteisiä päätöksiä.

Tutkimusvaliokuntamme tekee ensimmäiseen vaiheen hankevalinnan huhtikuun lopussa.

Toiseen vaiheeseen etenevien hankkeiden on toimitettava yksityiskohtainen hankesuunnitelma kesäkuussa. Sen jälkeen suunnitelmia arvioivat riippumattomat arvioijat tai paneeli. Arvioinnin perusteella tutkimusvaliokunta tekee rahoitusehdotuksen SLS:n tieteelliselle johtokunnalle. Hankkeen johtaja saa otteen arvioijien tai paneelin lausunnoista, kun tieteellinen johtokunta on tehnyt päätöksensä loka- tai marraskuussa.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä tutkimusjohtaja Christer Kuvajaan, christer.kuvaja@sls.fi.

Hae

Hae hankerahoitusta osoitteessa