Doris Alftan ja Volvo Sport Amazon, 1965. SLS/Erik och Doris Alftans arkiv. Valokuva on julkaistu kirjassa Med kamera och koffert (2021).

Julkaisutoimintamme

Olemme julkaisseet tieteellistä kirjallisuutta ja asiaproosaa vuodesta 1886 lähtien.

Välitämme tietoa Suomen ruotsinkielisestä kulttuurista sekä pyrimme tarjoamaan houkuttelevan julkaisukanavan humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle.

Julkaisemme esimerkiksi historiaan, filosofiaan, taiteeseen, musiikkiin, kansatieteeseen, kirjallisuuteen, kieleen ja yhteiskuntatieteisiin liittyviä kirjoja. 

Julkaisuohjelmaamme kuuluu meille tarjottuja käsikirjoituksia, kirjoitelmia, arkistomateriaalia, tilaustöitä ja verkkojulkaisuja. Julkaisemme myös käännöksiä ja teemme aktiivista yhteistyötä eri kustantajien kanssa Suomessa ja Ruotsissa.

Pääsarjamme on nimeltään Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (SSLS). Kaikki sarjassa julkaistut teokset käyvät läpi tieteellisen vertaisarvioinnin.
Populaaritieteellisempiä teoksia julkaistaan SLS Varia -sarjassa, joka aloitettiin vuonna 2018. Julkaisupäätökset tekee julkaisuvaliokuntamme, johon kuuluu humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita. Vuodesta 2024  lähtien julkaisemme myös populaaritieteellistä kirjasarjaa Värt att veta, jossa tutkijat kertovat erilaisista kiinnostavista ja tärkeistä teemoista 60 sivun verran.

Kaikki kirjat julkaistaan myös digitaalisesti joko samaan aikaan painetun kirjan kanssa tai jonkin verran myöhemmin. Haluamme, että teokset ovat kaikkien saatavilla ja siksi  saavutettavuuskysymyksiin kiinnitetään erityisesti huomiota. Suuri osa vuodesta 1886 alkaen julkaistusta teoksistamme on saatavilla digitaalisina versioina maksuttomasti.