Paolo Venini ja Mona Morales-Schildt uimassa, taustalla näkyy Daphne-vene, 1970. SLS/Göran Schildts arkiv

Rahaston perustaminen

Olemme yksi Suomen suurimmista yleishyödyllisten lahjoitusten hallinnoijista.

Olemme vastaanottaneet merkittäviä lahjoituksia ja testamentteja vuodesta 1885 lähtien. Lahjoitusten tarkoituksena on tukea ruotsinkielistä kulttuuria Suomessa.  

Rahastot

Meillä on pitkä kokemus lahjoitusrahastojen hallinnoinnista. Tällä hetkellä vastaamme noin 130 rahastosta, joiden tuotto käytetään SLS:n myöntämiin apurahoihin ja toimintaan. Lisäksi omistamme ja hallinnoimme lähes 500 Svenska kulturfondeniin kuuluvaa rahastoa.

Toimintamme vakaa pohja on kaukokatseisten lahjoittajien ansiota. Yksittäiset lahjoitukset ovat ajan mittaan kasvaneet merkittäväksi rahastopääomaksi.  Suuren omaisuuden hallinnoijana työskentelemme toteuttaaksemme lahjoittajiemme tahtoa ruotsinkielisen kulttuurin, tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseksi Suomessa.

Lahjoittaja valitsee käyttötarkoituksen

Uuden rahaston perustaminen on helppoa. Voit luovuttaa varoja lahjakirjalla tai testamentilla tukeaksesi Suomen ruotsinkielisen kulttuuriperinnön säilyttämistä. Noudatamme toiveitasi lahjoitettujen varojen, pääoman tai tulojen käytöstä.

Vastaanotetuilla varoilla perustamme rahaston, joka on olemassa lähtökohtaisesti ikuisesti, ellei lahjoittaja määrää toisin. Lahjoittajana voit määritellä rahaston käyttötarkoituksen. Halutessasi voit tukea myös yleisesti SLS:n tai Svenska kulturfondenin tavoitteita.

Lahjoitusten yhteydessä on myös mahdollista

  • saada apua arkistointiin liittyvissä kysymyksissä. Arkistokokoelmassamme on runsaasti lahjoittajillemme kuulunutta materiaalia.
  • sopia lahjoittajan ja läheisten haudan sekä arkistojen hoidosta. Tällä hetkellä vastaamme noin 200 haudan hoidosta.

Näin hallinnoimme rahastoja

Varainhoitomme perustuu vakauteen, pitkäjänteisyyteen ja suureen kunnioitukseen lahjoittajan meille osoittamaa luottamusta kohtaan. Noudatamme tarkkaan lahjoittajan toiveita lahjoitusvarojen käytöstä.

Rahastojamme hallinnoivat luotettavat ja kokeneet rahastonhoitajat. Lahjoitetut varat sijoitetaan ammattimaisesti hyvän hallintotavan mukaan. Toimintaa valvovat kokeneet asiantuntijat sekä noin 1 000 yhdistysjäsentämme. Sijoitustemme keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut noin 8 % viimeisten 25 vuoden aikana. 

Olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen ja raportoimme toiminnastamme avoimesti. Lahjoittajana voit luottaa siihen, että lahjoitettuja varoja hallinnoidaan vastuullisesti yhdessä sovittujen periaatteiden mukaan.

Lahjoitusvaroja hallinnoidaan tavallisesti yhdessä muiden rahastojen varojen kanssa. Yhdessä hallinnoitujen rahastojen varojen tuotto jaetaan rahastoille suhteessa niiden pääomaan.

SLS:n saamat perinnöt ja lahjat eivät kuulu verotuksen piiriin. Yritykset ja muut organisaatiot voivat vähentää meille tehdyt lahjoitukset verotettavasta tulosta. Vähennysoikeus on korkeintaan 50 000 euroa vuodessa. Verovähennysoikeus ei koske  yksityishenkilöiden lahjoituksia tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Ota yhteyttä

Voit ottaa mielellään yhteyttä meihin, jos haluat keskustella mahdollisuuksista vahvistaa Suomen ruotsinkielistä kulttuuria: 

+358 50 553 51 08
bjorn.teir@sls.fi