Kommodor Raimo Rytöhonka delar ut priser till Eugen Byman, Charlie Richardsson och Hans Kieslich på Vasa motorbåtsklubbs höstmöte, 1967. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins fotosamling

Våra pris

Vi premierar årligen bland annat författare, forskare, konstnärer och studerande.

Karl Emil Tollanders pris

Det största priset, Karl Emil Tollanders pris, delas ut vid SLS årshögtid den 5 februari. Tollanderska priset ges för ett skönlitterärt eller vetenskapligt livsverk och är vårt främsta pris. Det är också ett av de största litterära prisen i Norden med en prissumma på 45 000 euro. Tollanderska priset delades ut för första gången 1913.

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris delas sedan 1920 årligen ut den 16 maj till en framstående forskare för ett vetenskapligt verk på svenska.

Studentpris

Vårt studentpris delas årligen ut för bästa prestation i studentprovet i ämnena modersmål, historia och samhällslära i svenskspråkiga skolor i Finland och för bästa prestation i ämnet A-svenska i finskspråkiga skolor.

Magisterpris

Vi delar årligen ut pris för de bästa magisteravhandlingarna inom de ämnen som berör vår verksamhet.

Våra pristagare

Du hittar alla våra pristagare från och med 2018 på