Pressrum

Kommunikation och pressmaterial

Emma Tuominen
kommunikationsspecialist
+350 44 295 6086
emma.tuominen@sls.fi

Kirsi Kanerva. Foto: Suvi Elo/SLS

Kaarina Koski. Foto: Suvi Elo/SLS

Kvantdatorer. Omslag: Antti Pokela/SLS

Mardrömmar. Omslag: Antti Pokela/SLS

Mikael Johansson. Foto: Antti Rintala/SLS

Kaarina Koski & Kirsi Kanerva. Foto: Suvi Elo/SLS

Esko Vuorisjärvi. Foto: Katariina Salmi/SLS

Makten marknaden och presidenterna. Omslag: Anders Carpelan

Fr. v. Ann-Charlotte Palmgren, Mia Österlund & Pia Ahlbäck. Foto: Robert Seger/SLS

Ralf Andtbacka. Foto: Aja Lund/SLS

Tidsligheter. Omslag: Jenny Lucander

Ålandstidningen från den 30 mars 1918 går att läsa på digi.kansalliskirjasto.fi.