Miljoonarahoitus Suomen ruotsinkielisen kulttuuriin liittyvään tutkimushankkeeseen

SLS ja Svenska kulturfonden avaavat haettavaksi lokakuussa 2024 miljoonan euron tutkimusrahoituksen. Rahoitus myönnetään yhdelle tutkimushankkeelle humanististien tieteiden, yhteiskuntatieteiden tai kasvatustieteiden piirissä. 

Tutkimushankkeen tulee liittyä teemaan Ratkaisuja Suomen ruotsinkielisen kulttuurin tulevaisuuden haasteisiin sekä kuulua humunanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden tai kasvatustieteiden piiriin. Jos hanke on monitieteinen, siihen voi kuulua myös muita tieteenaloja.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Rahoitusta voivat hakea vähintään kahden organisaation ja/tai vähintään kahden tutkimusalan muodostamat tutkimusryhmät.

Tutkimushankkeella tulee olla johtaja, joka on suorittanut vähintään tohtorin tutkinnon ja joka työskentelee tai on sidoksissa suomalaiseen yliopistoon, korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen.

Hankkeen pituus on 2-4 vuotta.

Hakuaika on lokakuussa

Rahoitusta haetaan lokakuussa 2024. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat toimittavat lyhyen hakemuksen ja hankesuunnitelman. Esivalinnan jälkeen jatkoon päässeet hankkeet toimittavat laajemman hakemuksen.

SLS ja Svenska kulturfonden tekevät päätöksen rahoitettavasta hankkeesta huhtikuussa 2025. Rahoitus on enintään miljoona euroa.

Tarkemmat hakuohjeet löydät täältä.