Professor Tomi Mäkelä får Fredrik Pacius-priset 2023

Svenska litteratursällskapet i Finland delar årligen ut Fredrik Pacius-priset ur Fredrik Pacius minnesfond. Priset på 15 000 euro tilldelas en person som främjar Finlands musikliv i Fredrik Pacius anda.

Fredrik Pacius-priset 2023 tillfaller professor Tomi Mäkelä för en mångsidig och nydanande vetenskaplig gärning, som bidragit till att omvärdera det finländska musikarvet och placera det i dess nordeuropeiska kontext.

I likhet med Pacius har Mäkelä på många plan rört sig mellan Finland och det tyska språkområdet. Hans forskning omfattar musikteori och estetik, men framför allt musikhistoria, med talrika verk om finländska kompositörer från Fredrik Pacius till Kaija Saariaho, samt vägande bidrag till musikvetenskapens och pedagogikens historiografi. Mäkelä ledde Svenska litteratursällskapets editeringsprojekt kring Fredrik Pacius brev och dagböcker, som utmynnade i boken Fredrik Pacius. Kompositör i Finland (2009). Hans forskning om Sibelius belönades 2008 med ”Geisteswissenschaft international”-priset.

Mäkelä började som pianist, med studier i Lahtis, Wien och vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, för att fortsätta med studier i musikvetenskap och estetik vid Helsingfors universitet. Sin doktorsavhandling försvarade han i Berlin 1988, med Carl Dahlhaus som huvudhandledare. Han utnämndes till docent vid Helsingfors universitet efter att ha studerat det tidiga 1900-talets konsertanta kammarmusik. Från och med 1995 har Mäkelä arbetat som professor i Tyskland och sedan 2009 vid Martin Luther-universitetet i Halle-Wittenberg.

Fredrik Pacius-priset delas ut i samband med Fredrik Pacius-symposium III 29.11.2023 kl. 16.00. Fredrik Pacius-symposiet arrangeras av Svenska litteratursällskapet i Finland, Konstuniversitetets historieforum och doktorandskolan DocMus vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Symposiet kan ses direkt på Konstuniversitetets Youtube-kanal.

Tidigare mottagare av Paciuspriset är dirigenten Susanna Mälkki (2022), tonsättaren Eero Hämeenniemi (2021), dirigenten Nils Schweckendiek (2020), Sibeliusforskaren Glenda Dawn Goss (2019) och musikvetaren Pekka Gronow (2018).

 

Jonas Lång
Kanslichef
jonas.lang@sls.fi
+358 45 657 7422
Svenska litteratursällskapet i Finland