Åtta nybakade studenter belönas med SLS studentpris

SLS delar sedan 2016 ut pris till de studenter som fått högsta poäng i studentskrivningarna i modersmål, historia och samhällslära i svenskspråkiga skolor. I fjol tillkom även ett pris för högsta poäng i A-svenska i en finskspråkig skola.

I år premieras följande studenter:

Studentpriset i historia tilldelas Maja von Numers vid Gymnasiet Lärkan.

Studentpriset i modersmålet tilldelas Emma Backman vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby, Cilla Helenius vid Lovisa Gymnasium och Ella Liljeqvist vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby.

Studentpriset i samhällslära tilldelas Wilma Danielsson vid Ålands lyceum, Maria Hansson vid Gymnasiet Lärkan och Fanny Lehtonen vid Vasa övningsskolas gymnasium.

Studentpriset i A-svenska tilldelas Mia-Stina Söderström vid Tornion yhteislyseon lukio.

– Vi är glada över att i år få premiera hela åtta studenter för enastående prestationer i studentskrivningarna. Med priset vill vi främja intresset för och uppmuntra till universitetsstudier i SLS kärnområden humaniora och samhällsvetenskaper, säger SLS forskningschef Christer Kuvaja.

– Det är också roligt att de premierade kommer från olika håll i landet – Lappland, Nyland, Österbotten och Åland, säger Kuvaja.

Prisen på 1 000 euro var delas ut vid en ceremoni den 7 juni i SLS hus i Helsingfors.

 

Mer information om prisen:

Christer Kuvaja, forskningschef
040 152 2314
christer.kuvaja@sls.fi

Kontaktuppgifter till pristagarna:

Annika Borgström, stipendiekoordinator
041 460 8959
annika.borgstrom@sls.fi

Pressbilder: