Alla svenskspråkiga dagstidningar nu digitaliserade – Hufvudstadsbladet populärast

En inskannad förstasida av Hufvudstadsbladet 19.3.1949.

De svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland har nu digitaliserats i sin helhet. Nationalbibliotekets digitaliseringsprojekt avslutades 31.12.2023. Nästan 3,9 miljoner sidor har digitaliserats inom projektet.

Sammanlagt finns det nu nästan sex miljoner sidor svenskspråkiga dagstidningar att använda i Nationalbibliotekets tjänst digi.kansalliskirjasto.fi. Det är 30 procent av alla dagstidningar i tjänsten.

Man kan göra mångsidiga sökningar i tidningarnas innehåll och metadata i det digitala materialet.

– Tillgängligheten av de digitala dagstidningarna ger nya forskningsmöjligheter och fördjupar förståelsen om Finlands historia och kultur. Vi är tacksamma över våra donatorer och samarbetspartner som möjliggör att det svenskspråkiga kulturarvet i Finland kan öppnas för allt bredare användning. De omfattande digitala materialhelheterna kan också främja utvecklingen av språkvetenskap, maskininlärning och artificiell intelligens genom att de ger nya möjligheter för finländska forskare att till exempel utveckla språkmodeller, säger Nationalbibliotekets överbibliotekarie Kimmo Tuominen.

De svenskspråkiga tidningarna har hittat sin publik

Digitaliseringsprojektet, som har pågått i tre år, har varit en verklig publiksuccé.
Bland de 20 mest använda tidningarna på digi.kansalliskirjasto.fi finns hela fem svenskspråkiga dagstidningar: Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Finlands Allmänna Tidning, Vasabladet och Ålandstidningen.

Sammanlagt laddades svenskspråkiga tidningar ner 380 000 gånger under 2023. Hufvudstadsbladet leder statistiken och var den mest använda dagstidningen i tjänsten både 2022 och 2023.

– SLS har följt med projektet tätt och vi är väldigt nöjda med Nationalbibliotekets digitaliseringsarbete. Det är av stor betydelse för forskningen och för den intresserade allmänheten att samtliga svenskspråkiga dagstidningar nu finns digitaliserade och kan användas, säger Svenska litteratursällskapets arkivchef Kristina Linnovaara.

Också Kirsi Salmela, direktör för juridiska frågor vid Kopiosto, glädjer sig över projektets slutresultat.

– Det är fint att de svenskspråkiga dagstidningarna i Finland har hittat sin publik också i digital form. Digitaliseringen och arbetet för att få materialet tillgängligt för allmänheten har gjorts ansvarsfullt och med respekt för upphovsrätterna. Det är en glädje att få vara med om att möjliggöra att detta historiska material kan utnyttjas.

Här hittar du de digitaliserade svenskspråkiga dagstidningarna

Alla digitaliserade svenskspråkiga dagstidningar fram till 31.12.1949 finns fritt tillgängliga i Nationalbibliotekets tjänst digi.kansalliskirjasto.fi, till exempel via egen dator hemifrån.

Alla dagstidningar till och med 2018 finns tillgängliga i kundtjänsten vid Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors och Vasa samt vid Ålands landskapsarkiv i Mariehamn. Avtalet är i kraft fram till slutet av år 2026.

Dessutom kan alla digitaliserade tidningar fram till slutet av 2021 användas inom ramen för ett specifikt forskaravtal vid alla universitet och högskolor som är med i avtalet.

Allt digitaliserat material är tillgängligt på Nationalbiblioteket samt vid andra friexemplarsbibliotek runt om i landet.

Det treåriga digitaliseringsprojektet har finansierats med totalt 1 850 000 euro av Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo akademi, Svenska folkskolans vänner och Harry Schaumans Stiftelse.

 

Pirjo Karppinen
projektchef
Nationalbiblioteket
pirjo.karppinen@helsinki.fi
0503182320

Kristina Linnovaara
arkivchef
Svenska litteratursällskapet i Finland
kristina.linnovaara@sls.fi
0401688088

Pressbilder: