Folkmusikforskningens mångfald tema i årets nummer av Folk och musik

Det årliga numret av e-tidskriften Folk och musik har utkommit. Tidskriften fokuserar på den folkliga musik- och dansutövningen i det svenska Finland och i Norden. Tidskriften utkommer på fom.journal.fi.

Forskning om folkmusik kan ta sig många olika uttryck och former. I årets nummer av Folk och musik ges några exempel på folkmusikforskningens mångfald genom artiklar som bygger på föredrag som hölls på ett webbinarium kring folkmusikforskning som arrangerades vid Finlands svenska folkmusikinstitut den 9 november 2023. Artikelförfattare är: Albin Ramadan Åslund och Daniel Fredriksson; Martin Nybacka och Johannes Brusila; Erik Nylander och Henrik Fürst.

Numret innehåller även folkmusikforskaren Annelis Asplunds recensioner av Märta Ramstens bok Framför mikrofonen och bakom. En personlig återblick på Svenskt visarkivs verksamhet med inspelningar av folkliga musiktraditioner från 2022 samt Gunnar Ternhags bok När jag spelade in. Minnesbilder och eftertankar från 2023.

Folk och musik är ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen. Tidskriften bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Folk och musik ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet. Tidskriften vänder sig till såväl musiker, sångare och dansare som till forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet.

För mer information, kontakta
FD Niklas Nyqvist
Huvudredaktör, producent
niklas.nyqvist@sls.fi
+358 40 665 6582

Omslag: Ulrika Öhman

Pressbilder: