Här är höstens nya böcker

I höst ger vi ut böcker om Emma Saltzmans kamp för jämlikhet, Erik Allardts insatser för sociologin på bred front och minoritetsmusik i digitaliseringens era. I vår nya populärvetenskapliga serie Värt att veta utkommer Skogen och Speglingar, medan temat för årsboken Historiska och litteraturhistoriska studier är synlighet/osynlighet. Ny utgivningstidpunkt för bokserien om de svenskspråkigas vardag i Finland under 1900-talet är i slutet av augusti.

Bläddra i vår broschyr.

 

Bokserien Vardagens föränderliga rum under 1900-talet

Den tredelade serien ger inblickar i den svenskspråkiga befolkningens liv i Finland – hur människorna genom olika sätt att agera, känna och tänka skapat meningsfulla sammanhang i vardagen. Hemmets betydelse, kommunikation och rörelse samt frågor om gemenskap och identitet är återkommande teman. Böckerna bygger på ett rikt traditionsvetenskapligt källmaterial där människors egna berättelser får höras.

Naturen och platserna. Vardagens föränderliga rum under 1900-talet 1 red. Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström & Susanne Österlund-Pötzsch (augusti)

Hushållet och tingen. Vardagens föränderliga rum under 1900-talet 2 red. Anna-Maria Åström & Fredrik Nilsson (augusti)

Hemma, borta, bortom. Vardagens föränderliga rum under 1900-talet 3 red. Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson & Sofie Strandén (augusti)

 

Värt att veta-serien

Värt att veta är kompakt och lättläst populärvetenskap på 60 sidor. I varje bok tar sig en eller två forskare an ett tankeväckande tema. Vi ger ut fyra nya böcker per år.

Skogen av Jan Kunnas (september)

I skogen ska allt från försörjning, fritid och naturresurser till biologisk mångfald och kolsänkor samsas. Vad kan Finlands långa skogshistoria berätta som vi har nytta av i dag?

Speglingar av Sari Kivistö & Sami Pihlström (september)

Vi stöter på spegeln i litteraturen, bildkonsten och filosofin, som symbol, metafor och krass sanningssägare. Vem är det du ser i spegeln?

 

Övriga böcker

En röst för frigörelse. Emma Saltzmans livshistoria av Inga Elgqvist-Saltzman & Katarina Saltzman (september)

En medryckande livshistoria som parallellt blir en berättelse om kvinnornas kamp för finländsk identitet, självständighet och jämlikhet under de dramatiska åren kring sekelskiftet 1900.

Historiska och litteraturhistoriska studier 99 red. Anna Biström & Jens Grandell (september)

Temat för artiklarna i vår årsbok är osynliggörande/synliggörande. Vilka författare och fenomen kommer vi ihåg, vem och vad glömmer vi, och hur formas dessa minnen och glömmanden?

Erik Allardt och den moderna sociologins genombrott av Risto Alapuro, Matti Alestalo, Jussi Simpura, Aino Sinnemäki, Jan Sundberg & Hannu Uusitalo (oktober)

Erik Allardt (1925–2020) välkomnade det nyaste inom sociologin, och tillämpade det på sin internationellt erkända forskning om minoriteter, väljarstöd och den nordiska välfärden.

Digitala stämmor. Finlandssvensk musikkultur i förändring av Johannes Brusila, Kaarina Kilpiö, Inka-Maria Nyman & Kim Ramstedt (december)

Vad betyder digitaliseringen för minoritetsmusik och små musikkulturer? Fyra musikforskare diskuterar hot och möjligheter för finlandssvensk musik, bland annat folkmusik, opera, körsång och hiphop.

 

Musik

Vila: Vila. Folkmusik från Finlands svenskbygder 41 (november)

Folkmusikensemblen Vila, som består av Juulia Björn, Kirsi Ojala och Olli Varis, bjuder på musik inspirerad av vaggvisor. Utkommer på cd och på musikströmningstjänster.