Matti Alestalo, Hannu Uusitalo, Jan Sundberg, Aino Sinnemäki, Jussi Simpura, Risto Alapuro

Erik Allardt och den moderna sociologins genombrott

Erik Allardt (1925–2020) är känd som en av sociologins nyskapare i Norden. Han introducerade den moderna sociologin med amerikansk förebild och bidrog till att sociologin började betraktas som en central samhällsvetenskap med stort inflytande på samhällsdebatten.

Allardt strävade efter att skildra samhället som det såg ut just då, och parallellt utveckla sociologiska teorier. Han blev internationellt känd som forskare i politisk sociologi för sin forskning om kommunisternas väljarstöd och den nordiska välfärden. En viktig del av hans arbete handlar om minoriteter i Västeuropa, i synnerhet den finlandssvenska.

I Erik Allardt och den moderna sociologins genombrott presenterar sex samhällsvetare Allardts forskning och analyserar hans roll som samhällspåverkare och intellektuell från 1950-talet fram till början av 2000-talet. Boken berättar samtidigt om samhällsutvecklingen i Finland efter andra världskriget.

I antologin medverkar Risto Alapuro, Matti Alestalo, Jussi Simpura, Aino Sinnemäki, Jan Sundberg och Hannu Uusitalo.

Författare
Matti Alestalo, Hannu Uusitalo, Jan Sundberg, Aino Sinnemäki, Jussi Simpura, Risto Alapuro
Utgivningsår
2024
ISBN
978-951-583-621-2
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Översättare
Nina Edgren-Henrichson
Thomas Rosenberg

I samma serie

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Kommande
Bok
december

2024

Johannes Brusila

Bok

2009

Max Engman

Kommande
Bok
augusti

2024

Anna-Maria Åström, Fredrik Nilsson