Joakim Frimodig ny medlem i SLS finansråd

Jaokim Frimodig

Ekonomen Joakim Frimodig valdes in i finansrådet vid SLS årsmöte den 9 april 2024.

Joakim Frimodig är styrelseordförande för investeringsbolaget CapMan, där han var vd 2017–2023. Han är även vice ordförande i Aktias samt Inderes styrelser.

Joakim Frimodig efterträder vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, som hade meddelat att hon inte ställer upp för återval.

Till vetenskapliga rådet återvalde årsmötet lagman Johan Aalto, professor Kristina Malmio, professor Mattias Pirholt och professor Åsa von Schoultz.

Vetenskapliga rådet och finansrådet är SLS två högsta förtroendeorgan. Vetenskapliga rådet säkerställer att litteratursällskapets vetenskapliga och kulturella syften förverkligas, medan finansrådet styr SLS finansierings- och placeringsverksamhet.