Call for papers: Historiska och litteraturhistoriska studier 100 (2025)

År 2025 firar vi dubbla jubileumsår, då Historiska och litteraturhistoriska studier utkommer med sin volym nummer 100 samtidigt som SLS firar 140 år. Därför är temat för HLS 100 Gammalt och nytt, förr och nu. Vi välkomnar förslag på artiklar, essäer och översikter.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts texterna till svenska).

Skicka ditt fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 24 maj 2024, läs mer på hls.journal.fi.