Blå globen 2023 går till grundarna av Kamupak

Miljöpriset Blå globen delas ut för tredje gången den 30 november 2023. Priset ges till aktörer som utvecklar skalbara innovationer för att hantera den globala miljökrisen. Blå globen delas ut av Maj och Tor Nesslings stiftelse, Tiina och Antti Herlins stiftelse och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Miljöpriset Blå globen 2023 tilldelas de tre grundarna av företaget Kamupak: Iida MiettinenKarri Lehtonen och Eero Heikkinen. Priset på 100 000 euro delas lika mellan vinnarna. Prismotiveringen är att det koncept som Kamupaks grundare utvecklat minskar behovet av miljöskadliga engångsförpackningar för hämtmat och gör det möjligt för konsumenter att välja hållbarare förpackningar när de beställer mat. Kamupaks lösning är att förse restauranger med återanvändbara förpackningar som stannar i cirkulation genom en digital pant.

– Med Blå globen-priset vill vi belysa att förändringar i konsumentbeteende spelar en stor roll när vi ska tackla den ekologiska krisen. Men ansvaret kan inte vila på enskilda individers axlar. Därför vill vi belöna innovationer som möjliggör och underlättar beteendeförändring i stor skala, säger Katja Bargum, forsknings- och verksamhetsledare på Nesslingstiftelsen och ordförande för Blå globen-prisets arbetsgrupp.

Att minska mängden engångsförpackningar för livsmedel är viktigt av många orsaker. Av hygienskäl är matförpackningsavfall svårt att återvinna och därför hamnar det ofta i förbränningsanläggningar eller på soptippen. Engångsförpackningar används i så enorm omfattning att de på lång sikt inte är hållbara ens om de tillverkas av förnybara råvaror, eftersom det helt enkelt krävs så mycket råmaterial. Hållbara flergångsförpackningar för hämtmat minskar behovet av att använda biobaserade råvaror som trä i förpackningar.

I prismotiveringen anser juryn även att den vinnande lösningen, om den skalas upp framgångsrikt, kan bana väg för en hållbar utveckling inom hämt- och snabbmatsbranschen.

– Vi är överväldigade och tacksamma över detta betydande miljöerkännande som visar att vi lagt vår energi på rätt saker. Vi hoppas att erkännandet även uppmuntrar andra företagare att ifrågasätta invanda konsumtionsmönster för att trygga en mer hållbar planet, säger Iida Miettinen, grundare av Kamupak.

 

Prismotiveringen:

Miljöpriset Blå globen 2023 tilldelas Iida Miettinen, Karri Lehtonen och Eero Heikkinen. De tacklar modigt ett stort problem: att bli av med miljöskadliga engångsförpackningar för takeaway-mat. Matförpackningsavfall är svårt att återvinna av hygieniska skäl och slutar därför ofta på avstjälpningsplatsen eller i förbränningsanläggningar. Förpackningssystemet Kamupak som utvecklats av Miettinen, Lehtonen och Heikkinen gör det möjligt för konsumenterna att välja mer hållbara återanvändbara förpackningar för sin hämtmat.

Vinnarna har med hjälp av en digital plattform och innovativ logistik lyckats skapa en affärsmodell  som fungerar i den splittrade restaurangbranschen. De har också räknat ut hur mycket affärsmodellen minskar avfall och koldioxidutsläpp jämfört med engångsförpackningar. I dagsläget används engångsförpackningar i så stora mängder att det inte är en långsiktigt hållbar lösning att tillverka dem ens av förnybara råvaror. Långvarig användning av takeaway-förpackningar minskar trycket på att använda biobaserade råvaror som trä för förpackningar.

Kamupaks modell är banbrytande, eftersom den redan svarar mot kommande reglering från EU som syftar till att minska på användningen av engångsförpackningar. Juryn anser att den vinnande lösningen, om den framgångsrikt skalas upp, kan bana väg för hållbarhet inom takeaway- och snabbmatssektorn.