Mikael Harjula och Charlotta Wolff får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2024

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska tillfaller 2024 politices doktor Mikael Harjula och professor Charlotta Wolff. Båda erhåller en prissumma på 25 000 euro.

Mikael Harjula får priset för sin doktorsavhandling En asymmetrisk tvåspråkighet? Bindande språkkrav i tvåspråkiga kommuner i Finland 1950–2018, som behandlar svenska och finska språkkrav hos anställda i tvåspråkiga kommuner i Finland. Hur har språkkraven förändrats över tid och varierar de beroende på språkfördelningen i kommunen? Enligt prismotiveringen visar avhandlingen prov på välgjort forskningsarbete med stark samhällsrelevans, och utgör ”ett värdefullt bidrag till forskningen om samhällelig tvåspråkighet och service på minoritetsspråk”.

Charlotta Wolff får priset för monografin Johan Fredrik Aminoff. Gustavian i två riken som skildrar den Finlandsfödda adelsmannen Aminoff – en central aktör vid tillkomsten av storfurstendömet Finland. Verket behandlar politiska och idéhistoriska brytningar, lojaliteter och emotioner samt gränsöverskridande nätverk och högreståndskulturens referensvärld, och kompletterar enligt prismotiveringen bilden av 1700- och 1800-talens nordeuropeiska samhällselit ”på ett sätt som är både tillgängligt och historiografiskt nyskapande”.

Här finns prismotiveringarna.

 

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris instiftades 1919 av Mauritz Hallberg (1851–1924). Hallberg var född i Sverige men kom som barn till Finland, och kom att bli en framgångsrik affärsman och politiker. Han grundade bland annat Dickursby färgfabrik och satt i styrelsen för ett trettiotal företag. För sitt engagemang i riks- och kommunalpolitiken under flera decennier belönades han med titeln statsråd 1908.

Hallbergs drevs av tanken om att den svenska kulturen var en väsentlig del av Finlands kultur och att de svensktalande medborgarna hade en plikt att arbeta för landets utveckling. Med sitt pris ville han därför sporra till betydande vetenskapligt arbete på svenska i Finland.

SLS har sedan 1920 årligen delat ut priset för att uppmärksamma forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Enligt Hallbergs egen önskan utses pristagaren av en prisnämnd med representanter från SLS och Åbo Akademi. I år bestod prisnämnden av SLS representanter professor Åsa von Schoultz, rektor Mona Forsskåhl och professor Mattias Pirholt samt Åbo Akademis representanter dekan Peter Nynäs och professor Siv Björklund.

Hallbergska priset är SLS näst största pris, efter Karl Emil Tollanders pris som årligen delas ut på Runebergsdagen den 5 februari. Denna gång utdelas två pris för att uppmärksamma 100-årsminnet av donatorns bortgång.

Pressbilder: