Föreslå mottagare av miljöpriset Blå globen 2024

Årets Blå globen-pris (100 000 euro) ges för forskning eller verksamhet som minskar överkonsumtion. Nu efterlyser vi förslag på potentiella pristagare.

Överkonsumtion innebär att vi konsumerar mer än vad vår planet och miljö klarar av. Överkonsumtionen återspeglas i en allt svårare hållbarhetskris, men det är inte för sent att ändra på invanda handlingsmönster. Miljöpriset Blå globen 2024 lyfter fram innovationer som bromsar överkonsumtionen.   

Priset delas ut till en grupp eller en enskild person i Finland som hittat lösningar för att minska överkonsumtionen. Det kan vara fråga om ny teknik, sociala innovationer eller kulturella förändringar som bidrar till att vi kan skapa ett samhälle som främjar en sådan livsstil eller företagsverksamhet som ryms inom de ramar vår planet klarar av.

Skicka ditt förslag via länken senast den 15 juni 2024. Du kan också nominera dig själv eller ditt team. Vinnaren offentliggörs vid en prisutdelning i Helsingfors den 4 december 2024.   

Blå globen är ett miljöpris på 100 000 euro. Priset finansieras till lika delar av Tiina och Antti Herlins stiftelse, Maj och Tor Nesslings stiftelse och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Bidraget från SLS finansieras ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

Blå globen-priset har delats ut sedan 2021. Tidigare pristagare är utvecklarna av växtproteinerna Härkis och Nyhtökaura, utvecklarna av den återvunna textilfibern Infinna samt grundarna av företaget Kamupak, som utvecklar hållbara hämtmatsförpackningar.

För mer information:
https://blagloben.fi/

Jonas Lång, kanslichef
Svenska litteratursällskapet i Finland
tel. 045 657 7422
jonas.lang@sls.fi