SLS storsatsar på att digitalisera nationellt betydelsefullt arkivmaterial

Många kulturarvsorganisationer arbetar med frågor kring hur de ska skydda kulturarvsmaterial inför eventuella kriser. SLS kommer fram till 2026 att digitalisera cirka 600 000 sidor nationellt betydelsefullt arkivmaterial vid sidan om den vanliga verksamheten.

Att skydda arkivmaterial så att det finns tillgängligt för allmänheten och forskare är en kärnuppgift för SLS. På senare tid har frågan aktualiserats ytterligare med tanke på den instabila globala situationen.

– Minnesorganisationer måste ha en plan för hur de kan bevara sitt kulturarv under alla omständigheter. Digitalisering är ett sätt att bevara arkivsamlingarnas innehåll och dessutom tillgängliggöra det bättre, säger arkivchef Kristina Linnovaara.

Bland annat följande material har digitaliserats eller kommer att digitaliseras:

  • SLS äldsta traditionssamlingar som beskriver folklivet i de svenskspråkiga områdena i Finland under 1800-talet och början av 1900-talet. Materialet är en del av Unescos nationella världsminnesregister. Det finns ingen motsvarande samling i något annat arkiv.
  • Tidiga finlandssvenska modernisters arkiv, såsom Elmer Diktonius material.
  • J.L. Runebergs och hans familjs arkiv, inklusive manuskript av nationalskalden och hans hustru Fredrika Runeberg.
  • Konstnären Ellen Thesleffs och hennes familjs arkiv, inklusive omfattande korrespondens mellan familjemedlemmar.
  • Material rörande konstnären Albert Edelfelt och hans familj. Samlingen innehåller flera brev från Albert Edelfelt till hans systrar och hans son Erik. Breven beskriver bland annat livet i Paris och finsk politik.
  • Författaren Sally Salminens arkivmaterial, inklusive manuskriptet till hennes roman Katrina.
  • Författaren och konsthistorikern Göran Schildts arkiv, inklusive en mängd resefotografier och filmer samt loggböcker från resor med segelbåten Daphne.

 

En del av det digitaliserade materialet är tillgängligt för alla på den nationella söktjänsten Finna. Allt material kan ändå inte publiceras på Finna på grund av upphovsrätts- eller dataskyddslagar.

I framtiden kommer kunderna i första hand att hänvisas till digitalt material.

– På så sätt kan vi säkerställa bevarandet av det nationellt betydelsefulla originalmaterialet i och med att det inte behöver hanteras lika ofta som idag, säger Linnovaara.

SLS har systematiskt digitaliserat arkivmaterial sedan början av 2000-talet. Digitalisering är tidskrävande och arbetsintensivt eftersom varje dokument skannas för hand och förses med beskrivande information.

Pressbilder: