22.2.2023 - 09:10

Ny bok: Ett helgonnamn för årets alla dagar

Birgitta, Henrik och Klara är vanliga namn i dag, men hur är det med Adelgunda, Quirinus och Corona? Många helgonnamn är fortfarande populära både på finlandssvenskt och rikssvenskt håll. I den rikligt illustrerade Helgonnamn i almanackan berättar Heikki Oja om närmare 800 kända och okända helgon och legenderna bakom dem.

Många namn i dagens almanacka har sin bakgrund i den medeltida kyrkans helgonkalender och firandet av helgonens dödsdagar. Detsamma gäller helgdagar som midsommar och Mikaelidagen, eller sjusovardagen och Luciadagen.

I boken presenteras helgonen kort i datumordning från nyårsdagen till nyårsafton, och med finns även rörliga helgdagar som påsken. Förutom martyrerna ingår också namn på bibliska personer, biskopar och påvar, och senare även kungligheter.

Namnen har funnits med i tryckta svenska almanackor och kalendrar på 1500–1700-talen. När Sverige på 1500-talet övergick från katolska kyrkan till den lutherska slutade man fira helgonen, men de bekanta namnen levde ändå vidare. Vissa namn har stått kvar på samma datum i århundraden i de sverigesvenska och finlandssvenska almanackorna, medan andra fått nya datum, tagits bort och ibland också återfått sin plats.

Boken är en översatt och omarbetad version av Suomen kansan pyhimyskalenteri (Kirjapaja, 2011).

Professor Heikki Oja (f. 1945) är docent i astronomi. Han var chef för Helsingfors universitets almanacksbyrå 1995–2013.

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

Heikki Oja
Helgonnamn i almanackan
Cirkapris 29 euro
ISBN 978-951-583-575-8
321 s., inbunden, illustrerad
Omslag: Antti Pokela
Översättning: Heikki Oja & Karl Johan Donner
Ges ut i Sverige i samarbete med Appell Förlag

Pressbilder:

1. Omslag: Antti Pokela/SLS
2. Heikki Oja. Foto: Janne Rentola/SLS
3. Bokuppslag ur Helgonnamn i almanackan, s. 86–87