16.8.2022 - 08:00

Ny bok: Ebba Stenbock – ett liv i maktspelets skugga

I den här biografin möter vi Ebba Stenbock som dotter, syster, maka och mor i en politiskt turbulent tid. Kampen om den svenska kronan rasar för fullt och Ebba Stenbock, med starka band till sin mäktiga adelssläkt, blir plötsligt änka efter ståthållaren Klas Fleming. När sammandrabbningen i Åbo är ett faktum hösten 1597 väljer hon att försvara sin mans ära mot sin egen kusin, hertig Karl. Den utdragna maktkampen får tragiska följder för många familjer, inte minst för Ebba och hennes barn.

I september 1597 befinner sig Ebba Stenbock på Åbo slott, mitt i stormens öga, när en väpnad sammandrabbning mellan hertig Karl och kung Sigismund inte längre går att undvika. Ebbas make, den fruktade Klas Fleming, har alltid varit kungen trogen och Ebba är lojal med sin man. Kommer kungens hjälptrupper att hinna fram innan hertigens soldater stormar slottet? Eller kan Ebbas inflytelserika syster, änkedrottningen Katarina, komma till hjälp? Ebba går inte ostraffad ur kampen, men det hårdaste straffet tilldelas hennes unge son.

Historikern Anu Lahtinen lägger ett omsorgsfullt pussel där källmaterialet ger oss inblickar i Ebba Stenbocks vardag och livet som adelskvinna i 1500-talets svenska rike. Trots att Ebba drabbades av svåra motgångar, och sjukdomar och död utgjorde ett ständigt hot, fanns det också många glädjeämnen. Brevväxlingen med hennes systrar visar att de kvinnliga släktingarna stödde varandra och hjälptes åt vid födslar och under barnsängstiden, och att festliga tillfällen som bröllop och dop samlade släkten. Systrarna utbytte också praktiska råd som gällde skötseln av slott och gårdar.

Anu Lahtinen (f. 1975) är biträdande professor i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet. Hon är expert på 1500-talets historia och har publicerat ett flertal böcker och artiklar om kvinnornas roll i historien.

Recensionsexemplar och intervjuförfrågningar: försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

Anu Lahtinen
Ebba Stenbock
I maktspelet skugga
Cirkapris 25 euro
ISBN 978-951-583-563-5
206 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela
Översättning: Heidi Granqvist
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

 

Pressbilder:

  1. Anu Lahtinen. Foto: Hanna Tarkiainen/Kuvitelmia.
  2. Omslag: Antti Pokela/SLS.
  3. Albert Edelfelts Hertig Karl, skymfande Klas Flemings lik (1878) avbildar en fiktiv händelse på Åbo slott hösten 1597. Hannu Aaltonen/Finlands Nationalgalleri.
  4. Familjen Stenbocks huvudgods, Torpa stenhus i Västergötland. Teckning av Ferdinand Boberg/Nordiska museet.
  5. R. W. Ekmans tolkning av Gustav Banérs sista stunder med hustrun Kristina Sture och deras barn. Sonen Per Banér gifte sig senare med Hebla Fleming, dotter till Ebba Stenbock och Klas Fleming. Privat ägo.
  6. Ebba Brahe, Beata Stenbocks dotter, var i stort sett jämnårig med sin moster Ebba Stenbock. Hennes man, Erik Sparre, var en lärd aristokrat som avrättades för sitt motstånd mot hertig Karl. Cornelius Arendtson, 1625. Finlands Nationalmuseum.