5.2.2023 - 18:40

Gustav Björkstrand får Tollanderska priset 2023

Foto av Gustav Björkstrand
Den Tollanderska pristagaren Gustav Björkstrand. Foto: Linda Fontell/Fontana Media

SLS belönade i samband med sin årshögtid den 5 februari 23 personer för deras insatser inom litteraturen, forskningen, dramatiken och bildkonsten. Den totala prissumman är 338 000 euro.

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 45 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll professor och biskop emeritus Gustav Björkstrand för verket Svenska psalmförfattare i Finland. Med säker blick för detalj och kontext förenar Björkstrand personporträtt och skildringar av psalmbokskommittéernas arbete med ingående analyser av psalmtexter från äldre och nyare tid. Genom en välbalanserad kombination av närläsning och distansläsning av de studerade texterna i deras historiska sammanhang uppnår boken sitt syfte att återupprätta kontakten med psalmerna som en kulturskatt. Boken kröner en lång karriär som biskop, professor, rektor, riksdagsman och minister, vilken har få motstycken i finländskt samhällsliv.

Priser delades också ut till

författaren Matilda Gyllenberg
författaren Ulrika Nielsen
dramatikern Mikaela Hasán
professor Hannu Salmi
författaren och biologen Annika Luther
författaren Johannes Ekholm
historikerna Sture Lindholm och Cecilia Toivanen
författaren Nina Gran och illustratören Sanna Mander
författaren Malin Klingenberg och illustratören Maria Sann
konstnären Caroline Pipping
författaren Rosanna Fellman
författaren Sara Ehnholm Hielm
politices doktor Andreas Eklund
filosofie doktor Maria Kautonen och docent Mikko Kuronen
filosofie doktor Maria Vainio-Kurtakko
filosofie doktor Heidi Poutanen
författaren Christoffer Steffansson
docent Julia Korkman

Läs prismotiveringarna här