10.1.2022 - 08:00

Vårens böcker 2022 från SLS

Vårens utgivning bjuder på teman som äktenskapshistoria, här med friherrinnan Ellan de la Chapelle och konstnären Albert Edelfelt i huvudrollerna, det filosofiska tankeutbytet mellan Ludwig Wittgenstein och G.H. von Wright, välfärdsstatens utmaningar i Norden och färska perspektiv på svenskan i Finland.

 

Bläddra i vår broschyr.

 

Ett gott parti. Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv av Maria Vainio-Kurtakko (mars)

En medryckande berättelse om äktenskapets vedermödor i slutet av 1800-talet. En balansgång mellan hopp och förtvivlan i ett samhälle där kön, pengar och position hade stor betydelse.

 

Reflektioner om svenskan i Finland – i dag och i går Red. Marika Tandefelt (mars)

Här reflekterar några framstående språkvetare över Svenskan i Finland med utgångspunkt i den sexdelade bokserien som blev klar 2019. Teman som tas upp är relationen mellan finlandssvenska och sverigesvenska samt dialekternas ställning.

 

Förvaltning och rättssäkerhet i Norden. Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter Red. Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen & Matti Niemivuo (maj)

Hur mår den nordiska rätts- och välfärdsstaten i dag? De nordiska länderna, som på många sätt är lika men också olika, står inför gemensamma utmaningar, inte minst de globala kriserna.

 

Dramatik av Zacharias Topelius, utg. Carola Herberts & Frida Wickholm under medverkan av Mikko-Olavi Seppälä (maj)

Sju nyskapande verk för teaterscenen, bland annat Finlands första opera Kung Carls jagt som hade premiär 1852 och det historiska dramat Regina von Emmeritz, ges ut inom två pärmar.

 

Om Wittgenstein av Georg Henrik von Wright, utg. Lassi Jakola & Thomas Wallgren (maj)

Hur uppfattade von Wright sin inflytelserika kollega? Filosoferna Ludwig Wittgenstein och Georg Henrik von Wright möts 1939 och blir viktiga intellektuella bollplank för varandra.

 

Kerstin Söderholm (juni)

Kerstin Söderholms dagböcker från 1906–1943 publicerades i november 2021. I vår tillkommer hennes brev, både privata och från tiden som sekreterare för Finlands svenska författareförening, och skönlitterära manuskript som faksimil.

 

Folk och musik 2022 Red. Niklas Nyqvist (maj)

Tidskriften Folk och musik fokuserar på den folkliga dans- och musikutövningen och utkommer med ett nummer per år.

 

Håll dig uppdaterad om vår kommande utgivning på sls.fi.

För recensionsexemplar eller mera information om vår utgivning, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.