26.10.2022 - 09:45

Tjusterby gård donerar fem sekel gammalt arkiv till SLS

Tjusterby Godsaktiebolag i Pernå har överlåtit Tjusterby gårds arkiv till Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Arkivet innehåller handlingar ända från 1500-talet fram till 1900-talet. Allt som allt omfattar materialet 19 hyllmeter.

Arkivmaterialet avspeglar livet och verksamheten på herrgården. Det består bland annat av handlingar om jord- och skogsbruket på gården, byggnadsritningar, kartor, bouppteckningsinstrument, men även privata handlingar såsom släktbrev och annotationsalmanackor. Bland materialet finns också handlingar från godsägaren Kasten Antells tid som chef för senatens finansexpedition 1905–1906.

De äldsta gårdshandlingarna från 1500- och 1600-talen kommer att göras tillgängliga digitalt vid SLS arkiv. Det nyare materialet kommer att finnas tillgängligt i fysisk form.

– Vi är mycket glada över att Tjusterby Godsaktiebolag har beslutat att donera det här stora gårdsarkivet med handlingar ända från 1500-talet till SLS, säger arkivchef Kristina Linnovaara. Gårdsarkivet utgör ett mycket fint och värdefullt tillskott till de övriga herrgårdsarkiven som finns hos oss.

– Vi ser fram emot att vårt fina arkivmaterial kommer till ett offentligt arkiv där det kan förvaras tryggt och säkert och samtidigt bli tillgängligt för både forskare och allmänhet, säger Otto Lindberg, vice ordförande för Tjusterby Godsaktiebolag.

Arkivet blir fritt tillgängligt när det har förtecknats klart i SLS arkiv. Godsaktiebolagets protokoll har förbehåll men bland annat forskare kan ansöka om att få tillgång till materialet.

 

Pressbilder:

1. Tjusterby herrgårds huvudbyggnad i Pernå. Foto: Janne Rentola/SLS
2. Kristina Linnovaara, arkivchef på SLS, och Otto Lindberg, vice ordförande för Tjusterby Godsaktiebolag, undertecknar donationsavtalet. Foto: Janne Rentola/SLS