18.11.2022 - 08:00

Stor-Sarvlaks gård får nya invånare

Kirurgen Oliver Michelsson med familj flyttar in på herrgården i Lovisa i vår.

Herrgårdens nuvarande invånare Birgitta och Ulf Dahlberg flyttar ut i slutet av november 2022 och huvudbyggnaden kan därmed ta emot nästa boende. Förvaltningsrådet för Stor-Sarvlaks behandlade sammanlagt 12 ansökningar, och valde enhälligt Oliver Michelsson till följande invånare.

Michelsson är ortoped och kirurg i Helsingfors. Han flyttar in på Stor-Sarvlaks med sin fru Kristina Michelsson och parets yngsta son.

– Det är en stor ära att få uppdraget att sköta om huvudbyggnaden, vi är ivriga över flytten. Gården bär på ett viktigt kulturarv, både materiellt och immateriellt. Stor-Sarvlaks blir vårt hem, och i mån av möjlighet hoppas vi även kunna visa gården för intresserade besökare från och med nästa sommar när vi hunnit installera oss, säger Oliver Michelsson.

Stor-Sarvlaks gård ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Herrgårdens tidigare ägare Ernst och Alix von Born testamenterade gården till SLS på 1950-talet. I enlighet med testamentet utser Stor-Sarvlaks förvaltningsråd i samråd med två representanter för släkten von Born en person som får bo i huvudbyggnaden med sin familj.

Invånarna övervakar huvudbyggnaden, ett barockslott från 1600-talet, och tar bland annat emot forskare och övriga som vill bekanta sig med herrgården. SLS förvaltar gårdens jord- och skogsbruk.

Det känns bra att Stor-Sarvlaks får nya invånare som fortsätter att vårda det kulturarv som slottet bär på. Vi ser också fram emot att utveckla gårdens allmännyttiga verksamhet tillsammans med Oliver och Kristina, och ge allmänheten möjlighet att ta del av gårdens historia. Stor-Sarvlaks är i goda händer, säger Christina Gestrin, ordförande för Stor-Sarvlaks förvaltningsråd.

 

För mer information, kontakta:

Oliver Michelsson
+358 50 556 4845
oliver.michelsson@terveystalo.com

Christina Gestrin
ordförande, förvaltningsrådet för Stor-Sarvlaks gård
+358 50 511 3121
christina.gestrin@gmail.com