17.6.2019 - 14:16

SLS publicerar 19 000 finlandssvenska ordspråk på webben

Behöver du en fyndig slutkläm till festtalet eller vill du utvidga ditt språkliga illustrationsförråd? På adressen ordsprak.sls.fi kan du nu söka bland 19 000 finlandssvenska ordspråk och talesätt på dialekt.

På den nya webbplatsen Finlandssvenska ordspråk och talesätt sorteras ordspråk enligt ämnesord, ort eller tema. Databasen bygger på Carola Ekrems succébok Många krokar i långdansen som utgavs av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 2017. Materialet har utökats och är nu lätt att söka i. Webbplatsen är gratis och öppen för alla.

Ordspråken och talesätten har upptecknats mellan 1880 och 2005 och står i den dialektala form som upptecknaren eller meddelaren har använt. Dialektala varianter av ordspråken berättar hur de använts på olika håll i Svenskfinland. Källmaterialet finns i SLS arkiv.


Bild: Illustration av Bosse Österberg

För mer information, kontakta Svenska litteratursällskapet (vasb@fyf.svif.sls@ofni eller tfn +358 9 618 777).