2.6.2021 - 08:00

SLS premierar toppstudenter

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) delar sedan 2016 årligen ut pris till de studenter som fått högsta poäng i studentskrivningarna i modersmålet, historia och samhällslära i svenskspråkiga skolor. 

Följande studenter premieras:

Studentpriset i historia tilldelas Elias Svensson, Ålands lyceum

Studentpriset i modersmålet (svenska) tilldelas Anna-Karin Engstrand, Vasa övningsskola

Studentpriset i samhällslära tilldelas Sebastian Aminoff, Gymnasiet Lärkan

Prisen om 1 000 euro delas ut vid en digital ceremoni den 10 juni.

– Det är kul att årets tre premierade kommer från Österbotten, Nyland och Åland, en stor spridning alltså. De är verkligen förtjänta av sina pris med tanke på den turbulens som pandemin har fört med sig i skolvärlden. Vi är glada över att kunna fira dem även om det görs över nätet, säger SLS forskningschef Christer Kuvaja.

– Skolan är en viktig målgrupp för SLS verksamhet. Vi vill premiera elever som gjort enastående prestationer inom SLS kärnområden och på så sätt främja intresset för humaniora och samhällsvetenskaper, säger Kuvaja.


För mer information om priset vänligen kontakta
Christer Kuvaja, forskningschef
09 618 771 01
040 152 2314
puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc


För kontaktuppgifter till pristagarna vänligen kontakta
Lisbeth Kjellin, pris- och understödskoordinator
09 618 773 30
040 065 1564
yvforgu.xwryyva@fyf.svif.sls@nillejk.htebsil