23.5.2019 - 11:00

SLS premierar toppstudenter

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) delar för fjärde gången ut pris till de studenter som fått högsta poäng i studentskrivningarna i modersmålet, historia och samhällslära i svenska skolor. Prisen om 1 000 euro var delas ut vid en festlig ceremoni.

”Genom studentpriset vill SLS lyfta fram det viktiga arbete skolorna gör för det svenska språket och den svenska kulturen i Finland. Med priset vill vi också främja intresset för universitetsstudier i humanistiska ämnen och samhällsvetenskaper”, säger SLS kanslichef Jonas Lång. 

 

Följande studenter premieras:

Studentpriset i modersmålet tilldelas Nora Lillas, Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Studentpriset i historia går till Linn Svanberg, Katedralskolan i Åbo

Studentpriset i samhällslära tillfaller Elin Dölker, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors

 

Nora Lillas modersmålsuppsats (pdf).

 

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Lång, kanslichef, 045 6577 422, wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj .