11.5.2022 - 08:00

SLS delar ut magisterpriser till avhandlingar om tvåspråkig kommunikation i en familj och om våldtäktsnarrativ i Monica Fagerholms roman

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) belönar den bästa svenskspråkiga magisteravhandlingen i språkvetenskap vid ett finländskt universitet och den bästa svenskspråkiga magisteravhandlingen i litteraturvetenskap från 2021. Pristagarna får ett pris om 1 000 euro var.

Lars och Bojen Huldéns magisterpris i språkvetenskap tilldelas fil.mag. Soila Joutsalainen vid Jyväskylä universitet för avhandlingen ”Perillä Monacossa. Creme de la creme... Pusi till alla!” : en fallstudie av tvåspråkig kommunikation och språkväxling i en familj.

Joutsalainens avhandling behandlar språkväxling hos en tvåspråkig familj, dvs. vilka språk familjemedlemmarna använder, hur de används och varför. Materialet bygger på både muntliga familjeinteraktioner och skriftlig Whatsapp-kommunikation. I prismotiveringen framhålls att studien utförts och rapporterats på ett synnerligen systematiskt och detaljerat sätt och att avhandlingen berör ett aktuellt och relevant ämne där resultaten är intressanta för alla som kommunicerar på flera språk. 

Josua Mjöbergs magisterpris i litteraturvetenskap tillfaller fil.mag. Miranda Geust vid Åbo Akademi för avhandlingen ”En vacker dag har vi vänt så många blad att ingenting av det här har hänt.” Om våldtäktsnarrativ i Monika Fagerholms Vem dödade bambi?.

Geust undersöker framgångsrikt det intrikata förhållandet mellan berättarperspektiv, kronologi och etablerade samhälleliga våldtäktsdiskurser i Fagerholms roman. Analyserna karakteriseras också av en mycket väl genomförd tillämpning av relevant teori inom fälten narratologi, vittneslitteratur, traumanarrativ och diskursanalys.

Prisutdelningen ordnas i Svenska litteratursällskapets hus (Riddaregatan 5 Helsingfors) fredagen den 20 maj klockan 15.00. Medierna är varmt välkomna att närvara vid ceremonin.

 

För mer information, vänligen kontakta

Andrea Aalto-Granberg, kundkoordinator
040 168 4908
naqern.nnygb-tenaoret@fyf.svif.sls@grebnarg-otlaa.aerdna