17.11.2022 - 09:00

Så är det färdigt! Över tusen historiska recept, råd och rön ges ut digitalt

Svenska litteratursällskapet i Finland lanserar webbplatsen Historiska recept med drygt tusen 1700- och 1800-talsrecept om allt från matlagning och huskurer till färgning och fläckborttagning.

På webbplatsen historiskarecept.sls.fi publiceras sex finländska handskrifter från Villnäs, Nagu, Åbo, Stensböle, Ackas och en tidigare okänd handskrift från Hertonäs gård, med anknytning till släkten Cronstedt. Det ålderdomliga språket har moderniserats, så att alla mat- och historieintresserade enkelt ska kunna bekanta sig med recept- och hushållsböckerna. Med tanke på forskares behov har recepten också transkriberats ordagrant, och det går att växla mellan tre visningar: faksimilbild, transkription och lästext. Varje handskrift beskrivs i korta introduktionstexter av projektets redaktör Maren Jonasson. Historiska recept innehåller även ett omfattande ämnesordsregister, som gör det möjligt att söka fram alla recept som innehåller till exempel citron, gädda, ättika eller koschenill.

På webbplatsen publiceras också historikern Märtha Norrbacks fördjupande artikel om hela materialet, som placerar in de finländska mattraditionerna, hushållsböckerna och recepten i en nordisk och europeisk idéhistorisk kontext. Hon har tidigare gett ut boken Hushållsbok för Stensböle gård. Recept, råd och huskurer från 1700-talet (SLS & Appell 2020) om en av recepthandskrifterna.

För mera information, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

Historiska recept
Utg. Maren Jonasson, Sebastian Köhler & Märtha Norrback
Läs utgåvan gratis på historiskarecept.sls.fi