20.8.2020 - 08:00

Recept, råd och huskurer från 1700-talets Stensböle i ny bok

Hushållsbok för Stensböle gård ger oss en levande bild av livet till vardag och fest på en östnyländsk herrgård under 1700-talet. Den illustrerar de mångskiftande sysslorna vid en tid då självhushållning var avgörande. För adelskvinnan, som ledde hushållet och ansvarade för tjänstefolkets och kreaturens välmående, var hushållsbokens recept oumbärliga. 

I hushållsboken, som tillhört herrgårdsfrun Barbro Hästesko (1698–1771), ingår tidstypiska recept på hur man kokar vinmaskar, lagar gäddkaka, tillreder pastejer på oxtungor, bakar fikonmunkar, fyller kräftor och gör rullsylta på grisfötter. Här ingår dessutom råd för konservering, tillverkning av ljus och bläck, färgning av siden och garn med mera. En pliktmedveten husmor insåg också vikten av att huskurer och beprövade botemedel ingick i receptboken.

Barbro Christina Hästesko-Fortuna härstammade från gamla adliga militärsläkter i södra Finland. Hon giftes troligtvis bort redan som trettonåring, följde med sin make ut i stora nordiska kriget, blev änka och hamnade i fångenskap i Ryssland. När det långa kriget var till ända gifte hon sig med löjtnanten Johan Wentzel Rotkirch och återvände till det av modern ärvda Stensböle. Rotkirch var den som höll i pennan när recepten i hushållsboken tecknades ner.

Utgivare för boken är Märtha Norrback, som kommenterat innehållet och terminologin i hushållsboken. Tillsammans med Johanna Ilmakunnas presenterar hon släktkretsen kring Barbro Hästesko och hushållsboken som tradition och genre, med högreståndskvinnornas kulturbärande arbete och det dagliga livet på en herrgård i blickfånget.

Den handskrivna hushållsboken finns även publicerad digitalt på Svenska litteratursällskapets egen vy på den nationella portalen Finna, sls.finna.fi.

Hushållsbok för Stensböle gård
Recept, råd och huskurer från 1700-talet
Utgiven av Märtha Norrback
Cirkapris 30 euro
ISBN 978-951-583-508-6
287 s., inbunden, illustrerad
Omslag: Elsa Wohlfahrt Larsson
Foto: Katja Hagelstam

Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

För recensionsexemplar kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 61877535

Pressbilder med bildtexter, länkar till bilderna längre ner. 

1. Barbro Hästeskos hushållsbok speglar en mattradition som delvis ligger långt från den östnyländska miljön. Det är svårt att spåra receptens ursprung, eftersom man kopierade, bytte och vidareutvecklade recept. (Foto: Janne Rentola/SLS)

2. Uppslag ur Stensböle hushållsbok med recept på hur tyger och garn färgas. Man färgade både med dyrbara importerade färgämnen, såsom indigo, orleana och färnbock, och med inhemska färgmedel. (Foto: Janne Rentola/SLS)

3. Stensböle har aldrig sålts utan alltid gått i arv. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden är uppförd enligt ritningar av Pehr Granstedt, men ombyggd på 1830-talet. (Foto: Janne Rentola/SLS)

4. Fisk stod ofta på matbordet på Stensböle och fångades i den närliggande havsviken. Mathilda Rotkirch (1813–1848), som har målat tavlan av fiskförsäljaren efter ett holländskt original, var en av de tidiga kvinnliga konstnärerna i Finland. Hon var ättling i rakt nedstigande led till Barbro Hästesko och J. W. Rotkirch. (Foto: Katja Hagelstam/SLS)

5. Föremålen och inredningen på Stensböle gård är något av ett tvärsnitt genom epokerna och stilhistorien. Det kinesiska porslinet och matsalsskåpet är från 1700-talet, medan herrgårdsbyggnaden och porträtten representerar 1800-talet. Mycket av inredningen är av senare datum. (Foto: Katja Hagelstam/SLS)

6. I Stensböle hushållsbok har recepten på bakverk en framträdande plats och ägg nämns ett par hundra gånger. Ljusstakarna i Limoges-porslin är från 1700-talet. (Foto: Katja Hagelstam/SLS)

7.  Jakten på and, hare, tjäder, orre, gås och duva bidrog till att det på Stensböle också fanns annat på menyn än det som ladugården, fisket och kräftfångsten gav. Hushållsboken nämner också de mer exotiska råvarorna karp och ostron. (Foto: Katja Hagelstam/SLS)