15.12.2021 - 08:00

Otto Anderssons uppteckningar och bilder nu tillgängliga på Finna

Otto Andersson (till höger) upptecknar låtar efter fiskaren Erik Lönnberg (född 1829) i Lampiluoto i Hvittisbofjärd vid sekelskiftet 1900. Foto: Gösta Wibom. SLS/Brages spelmanstävlingar.

Musikforskaren och professorn Otto Andersson (1879-1969) är ett välbekant namn inom musikkretsar, bland annat är han känd som komponist och grundare av Föreningen Brage i Helsingfors. Men Otto Andersson gjorde också en diger insats som stipendiat för Svenska litteratursällskapet i Finland vid sekelskiftet 1900. Nu är sju samlingar, totalt över 1600 sidor uppteckningar och över 200 bilder fritt tillgängliga på Finna på adressen sls.finna.fi.

Under sin tid som stipendiat för SLS rörde sig Otto Andersson i hela Svenskfinland och tecknade flitigt upp melodier efter spelmän och vissångare. Andersson gjorde insamling också i Estlands svenskbygder. Anderssons insats var väldigt uppskattad och eftersom han gjorde ett så noggrant arbete beviljades han stipendium av SLS i flera omgångar trots hård konkurrens. På grund av sin musikaliska bakgrund kunde han skickligt ta till vara de spelade melodierna och omvandla spelmännens virtuositet till noter på pappret.

Det nu publicerade arkivmaterialet innehåller i huvudsak uppteckningar av instrumental folkmusik, men också sånglekar och andra visor. Utöver uppteckningarna kan man ta del av Otto Anderssons fältanteckningar där han bland annat reflekterar kring brytningen mellan den nya och gamla tiden och hur den påverkar musikutövningen. Andersson berikade även uppteckningarna med noggranna förteckningar över spelmännen. Den första samlingen som Andersson lämnade in till SLS år 1902 innehåller också en del övrigt folkloristiskt traditionsmaterial som ordspråk, talesätt, gåtor och ramsor enligt sekelskiftets uppteckningsideal.

Förutom de 1600 upptecknade sidorna kan Finna-besökaren ta del av en hel del bilder, främst tagna av Otto Andersson under hans uppteckningsresor. De kulturhistoriskt värdefulla bilderna föreställer spelmän poserande med sina instrument och vissångare i sina hemmiljöer men också byar, byggnader, interiörer och arbete på landsbygden. Särskilt Åland är välrepresenterat i materialet men bilder finns från hela det svenska språkområdet i Finland och Estland. Samlingen innehåller även ett mindre antal bilder tagna av andra upphovsmän, bland annat Thure Roos som har fotograferat på olika håll i Lappträsk.

Dessa uppteckningar och bilder kan ni nu ta del av på sls.finna.fi. Materialet får användas fritt så länge källan och upphovsmannen nämns.

 

För tilläggsinformation, kontakta

Pia Lindholm, arkivarie
cvn.yvaqubyz@fyf.svif.sls@mlohdnil.aip