16.6.2022 - 08:00

Ny digital utgåva: Filosofen Ludwig Wittgenstein fick en betydande roll i Georg Henrik von Wrights tankevärld

Omslag Om Wittgenstein

Våren 1939 uppstod en osannolik vänskap mellan den 22-åriga doktoranden Georg Henrik von Wright och Ludwig Wittgenstein, professor och tongivande lärare i filosofi i Cambridge. Mötet med Wittgenstein blev avgörande för von Wrights karriär och bidrog till att forma hans sätt att se på livet och filosofin.

– von Wrights essäer om vår tid har satt djupa spår i vår intellektuella tradition. Inget annat intryck påverkade väl von Wright så djupt som hans umgänge med Wittgenstein. Att läsa von Wrights skrifter om Wittgenstein kan därför vara en väg till fördjupad kännedom inte bara om dem utan också om oss själva, sammanfattar Thomas Wallgren, professor i filosofi.

Om Wittgenstein är en heltäckande samling av von Wrights svenskspråkiga skrifter som på olika sätt berör Wittgensteins person och filosofi. Utgåvan omfattar 23 skrifter och 10 brev. En del av materialet publiceras för första gången medan annat tidigare har varit svårt att få tag på. Skrifterna ger fascinerande inblickar i både von Wrights och Wittgensteins liv och tänkande, och beskriver deras vänskap.

Forskaren Lassi Jakolas kontextualiserande essä ger en historisk överblick över de två filosofernas relation till varandra och belyser von Wrights roll som Wittgensteins arvtagare och utgivare av hans skrifter. Jakola beskriver också von Wright som Wittgensteintolkare och diskuterar betydelsen av von Wrights svenska essäer om Wittgenstein i hans litterära produktion.

Utgåvan ingår i det tvärvetenskapliga projektet Den okände von Wright som lyfter fram delar av von Wrights gärning som förblivit okända för både forskningen och den breda allmänheten. Projektets första utgåva, ”Skriv så ofta du kan”. Brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958 (utg. Bernt Österman) utkom 2020.

Tilläggsinformation, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

 

Georg Henrik von Wright
Om Wittgenstein
Utg. Lassi Jakola & Thomas Wallgren
Utkommer som gratis e-bok och på vonwright.sls.fi.