7.12.2021 - 10:00

Ny bok om uttal för den som lär sig svenska

Med sin nya bok Uttalsinlärning med fokus på svenska vill språkvetarna Maria Kautonen och Mikko Kuronen sprida ny forskningsbaserad kunskap om hur man lär sig uttal och hur man undervisar i uttal. I dag finns det en brist på samlad kunskap om uttalsinlärning, trots att det hänt mycket inom forskningsfältet.

– Uttal är en viktig del av kommunikationen mellan människor – inte bara för att det kan påverka hur väl vi blir förstådda eller hurdana uppfattningar andra har av oss, men också för att uttalsfärdigheter kan påverka ens motivation att tala språket, säger Maria Kautonen och Mikko Kuronen.

Vilka faktorer påverkar uttalsinlärningen och hur går den till? I boken presenterar författarna olika perspektiv på svenska som uttalsmål, och speglar dem mot empiriska resultat och teoretiska modeller som fått stöd i senare forskning. De diskuterar också olika undervisningsmetoder i praktiken och lyfter fram pedagogiska perspektiv på inlärningen.

I Uttalsinlärning med fokus på svenska granskas särskilt inlärning av svenska i Finland. Författarna tar upp både finlandssvenska och sverigesvenska som inlärningsmål, och begriplighet som ett viktigt mål för dem som lär sig svenska som andraspråk.

Boken bygger på forskningsprojektet Fokus på uttalsinlärning med svenska som mål- och källspråk som pågick 2015–2019 och finansierades av SLS.

FD, PeM Maria Kautonen är universitetslektor i språkpedagogik vid Östra Finlands universitet. FD, docent Mikko Kuronen är universitetslektor i svenska vid Jyväskylä universitet.

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

Maria Kautonen & Mikko Kuronen
Uttalsinlärning med fokus på svenska
Cirkapris 24 euro
ISBN 978-951-583-550-5
216 s., häftad
Omslag: Antti Pokela
Läs boken gratis på sls.fi