12.5.2022 - 08:00

Ny bok kartlägger den nordiska välfärdens utmaningar

Norden ses ofta som föregångare när det gäller medborgardemokrati, rättssäkerhet och fungerande förvaltning. I dag står den nordiska välfärdsmodellen ändå inför stora utmaningar: klimatkrisen, migration, pandemier och växande inkomstklyftor. Hur ska vi i framtiden förverkliga de grundläggande rättigheterna och organisera välfärden? Det frågar sig författarna i antologin Förvaltning och rättssäkerhet i Norden.

– Listan på utmaningar under de kommande decennierna är lång och många teman i vår bok är högaktuella, bland annat genomgår Europa just nu en stor flyktingkris och den offentliga ekonomin är hårt belastad. I Norden behöver vi tänka i nya banor för att hitta en fungerande balans mellan demokrati och effektivitet i den digitaliserade världen, sammanfattar bokens redaktörer Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen och Matti Niemivuo.

I antologin gör fjorton nordiska forskare en bred och kritisk granskning av den offentliga sektorns utveckling, utmaningar och möjliga lösningar ur ett juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv. Boken tar avstamp i välfärdsstatens olika skeden och de nordiska förvaltningsorganens handlingskapacitet och befogenheter på olika nivåer. Författarna betonar potentialen i ett ökat nordiskt samarbete och en mer reflekterande och pragmatisk förvaltningspolitik. Tillsammans kan länderna arbeta fram gemensamma handlingsmodeller gällande bland annat flyktingpolitiken och tillgången till rättslig prövning. Norden har också globalt ett särskilt ansvar att visa vad aktiva och ansvarstagande stater kan åstadkomma tillsammans med sina medborgare.

I boken ingår abstrakt på finska och engelska.

Medverkande: Flóki Ásgeirsson, Anna Barlow, Sebastian Godenhjelm, Carsten Greve, Olli Mäenpää, Eija Mäkinen, Matti Niemivuo, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Siv Sandberg, Stefan Sjöblom, Markku Suksi, Göran Sundström, Jyrki Tala, Hanna Tuominen, Milla Vaha och Henrik Wenander.

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

Förvaltning och rättssäkerhet i Norden
Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter
Red. Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen & Matti Niemivuo
Cirkapris 25 euro
ISBN 978-951-583-558-1
352 s., häftad
Omslag: Antti Pokela
Läs e-boken gratis på sls.fi
Ges ut i Sverige i samarbete med Appell Förlag