31.1.2020 - 08:00

Ny bok: Henry Parlands brev öppnar dörren till författarskapet och relationerna

- - - - -

Jag har delat opp mig själv på konglomerat av egenskaper och drag och karrikerat dem. Är det inte just kännetecknande för mig, att jag super, talar litteratur med hobbor och förolyckas jämt och ständigt, fastän jag har en oerhörd tur. Kommer du ihåg mig från skoltiden? Hade jag inte då alla förutsättningar att bli någonting i stil med Torsten. Hade jag inte också i våras all anledning att köra ikull som Erik?

Brev från Henry Parland till Sven Grönvall 14–19.12.1929, om novellen ”Jag och min fars glasögon”

- - - - - 

Tjugotalsmodernisten Henry Parlands brev utkommer i dag, både digitalt och som tryckt bok. I breven dryftas en ung författares personliga och litterära med- och motgångar under några turbulenta år i förbudslagstidens Finland och i Litauens dåvarande huvudstad Kaunas. Breven är den avslutande delen i utgåvan Henry Parlands Skrifter, som Svenska litteratursällskapet i Finland ger ut.

Breven från Henry Parland (1908–1930) till familj och vänner belyser de litterära verkens tillkomst och den kritik och de diskussioner de gav upphov till. De ger också en inblick i Parlands relationer och hans förhållande till sin samtid. Breven ställer läsaren inför en paradox: vid sin död som blott tjugotvååring befann Parland sig fortfarande mitt i den turbulenta processen att frigöra sig från sina föräldrar och ta ansvar för sitt eget liv och sin egen ekonomi. Samtidigt var han en seriös författare, vars texter tidigt togs på allvar av omgivningen.

Den digitala utgåvan Korrespondens (parland.sls.fi) innehåller brev från Parland på svenska, tyska och ryska; de senare även i svensk översättning. Här finns också ett urval bevarade brev till Parland från bland andra poeten Gunnar Björling, vännen Sven Grönvall och de ständigt oroade föräldrarna Maria och Oswald Parland.

Den tryckta boken Brev innehåller de brev som Henry Parland skrivit. Brev som Parland ursprungligen skrivit på ett annat språk än svenska finns här med enbart i svensk översättning.

Utgåvan Henry Parlands Skrifter samlar Parlands texter i en vetenskaplig och kommenterad utgåva. Utgåvan omfattar fyra delar, Dikter (2018), Prosa (2019), Kritik (2019) och Korrespondens/Brev (2020), samt en digital nyutgåva av romanen Sönder (2019). Utgåvan har utkommit såväl i tryck som fritt tillgängligt digitalt.

 

Pressbilder

Pressfoton kan laddas ner via länkarna längre ner i meddelandet.

För fler pressbilder och information om tidigare utgivna volymer, se:

Henry Parlands kritik samlas i ny bok

Från tonårens mardrömmar till regnet i Kaunas. Henry Parlands samtliga prosa utkommer

Henry Parlands dikter svänger av stadsliv, jazz och det glada 20-talet

 

Henry Parland
Korrespondens
Utkommer gratis på parland.sls.fi.

Henry Parland
Brev
Utg. Elisa Veit
371 s., inbunden
Cirkapris 28 euro
ISBN 978-951-583-475-1 (Finland)
ISBN 978-91-984961-4-7 (Sverige)
Omslag: Antti Pokela
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag.

För recensionsexemplar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, hanna.riska@sls.fi eller +358 9 618 775 35.