4.4.2023 - 08:00

Ny bok: Finlands svenska historia mellan två pärmar

Finlands svenska historia är mer än bara finlandssvenskarnas historia, den är också hela Finlands, och dessutom Sveriges och Nordens, historia. I sin nya bok sammanfattar Martin Hårdstedt på ett mångsidigt och lättbegripligt sätt tusen år av det svenska i Finland, och kommer fram till att det är omöjligt att berätta bara en historia.

I dag är de täta kontakterna mellan Finland och Sverige och det nordiska samarbetet viktigare än någonsin. Också geopolitiskt, med ett pågående krig i Europa, och inrikespolitiskt, till exempel när det gäller det svenska språkets status, finns det många orsaker till att lyfta fram den svenska historien i Finland just nu.

– Min förhoppning är att denna bok kan ge kunskaper som bidrar till att förstå nuet bättre, en viktig uppgift för historieskrivningen. Men det förflutna måste förstås på det förflutnas egna villkor, säger Martin Hårdstedt.

I Finlands svenska historia vävs epokgörande händelser från forntiden fram till 2020-talet ihop med politik, makt, språk, identitet och kultur. Hårdstedt berättar hur det gick till när Finland blev en del av det svenska riket och vad det innebar för den östra riksdelen att integreras i en expanderande stormakt. Via rikssprängningen 1809 och Finlands status i det ryska kejsardömet kommer han in på språkets framväxt som identitetsmarkör under 1800-talet. Han tar också upp de första konfliktfyllda åren efter att Finland blivit självständigt och den problematiska Ålandsfrågan, hur finlandssvenskarnas ställning utvecklats under 1900-talet och betydelsen av finsk-svenska relationer i dag. Bokens kungstanke är att det inte finns bara en historia utan flera, som har olika betydelser under olika tider.

 

Martin Hårdstedt (f. 1968) är professor i historia vid Umeå universitet i Sverige och bosatt i Tavastehus i Finland. Till hans specialområden hör militärhistoria och politisk historia ur ett nordiskt perspektiv, med särskilt fokus på Finland.

 

Recensionsexemplar och intervjuförfrågningar: försäljningskoordinator Hanna Riska, hanna.riska@sls.fi eller +358 40 558 2096.

 

Martin Hårdstedt
Finlands svenska historia
Cirkapris 28 euro
ISBN: 978-951-583-577-2
359 s., inbunden, illustrerad
Omslag: Antti Pokela
Utges i Sverige i samarbete med Natur & Kultur

 

Pressbilder:

1. Omslag: Antti Pokela/SLS
2. Martin Hårdstedt. Foto: Janne Rentola/SLS