10.3.2022 - 08:00

Ny bok: Ett gott parti målar fram Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts äktenskapshistoria

Ellan de la Chapelle och Albert Edelfelt, en vetgirig friherrinna som strävar efter självständighet och en efterfrågad konstnär som trivs i sus och dus. Varför blir det just de två? De lever i en spännande brytningstid, samhället förändras med stormsteg i slutet av 1800-talet. Men pengar och position, att göra ett gott parti, väger allt som oftast tyngre än kärlek och känslor.

– Under årens lopp har frågorna kring detta äktenskap – och inte minst kring Ellan de la Chapelles person – varit många. Hennes historia ger en helt ny bild av adelskvinnornas möjligheter att påverka sitt eget liv. Samtidigt lyfter den fram Albert Edelfelt i ett nytt ljus: hans socioekonomiska ställning har aldrig förut skärskådats på det här sättet, säger författaren Maria Vainio-Kurtakko.

Ellan de la Chapelle och Albert Edelfelt, som båda hade ställt sig tveksamma till giftermål, bildade ett till synes lyckat förbund. Men vad händer när en framåtblickande kvinnas ambitioner och en konstnärs brokiga liv stöter ihop, och de samtidigt måste leva upp till omvärldens förväntningar? Parets självskrivna plats i Helsingforssocieteten och i de parisiska salongerna väckte gång på gång besvärliga frågor om ekonomiska resurser, inflytande och social position.

Ett gott parti baserar sig på Ellans och Alberts omfattande brevväxling med släkt och vänner –  bland de ofta personligt hållna breven finns flera som inte publicerats tidigare, medan en del ingår i den digitala utgåvan Albert Edelfelts brev. Här vävs scener ur deras liv samman med det moderna genombrottets litteratur och den omvälvande tidsandan. Hur ska man förhålla sig till manliga och kvinnliga roller, sedesamhet och dubbelmoral? Och hur ska man välja den rätta när både känslor och släktbakgrund spelar roll? I boken ingår omkring hundra illustrationer: en stor del av dem är privata bilder ur fotografialbum, brev och skissböcker, av vilka flera nu identifierats och publiceras för första gången.

 

Fil.dr Maria Vainio-Kurtakko är historiker med särskild inriktning på det moderna genombrottet och Albert Edelfelt samt på adelns idévärld och ståndssamhällets sista årtionden.

 

14.3 kl. 18–20 Kärlek, konst och krumbukter. Maria Vainio-Kurtakko, Susanne Ringell och Sanna Tahvanainen i ett författarsamtal med Philip Teir. Plats: SLS hus på Riddaregatan 5 i Helsingfors, evenemanget strömmas också på sls.fi, Facebook och Youtube. I samarbete med Schildts & Söderströms och Förlaget.

 

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, hanna.riska@sls.fi eller +358 40 558 2096.

 

Maria Vainio-Kurtakko
Ett gott parti
Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv
Cirkapris 29 euro
ISBN 978-951-583-557-4
416 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela
Ges ut i Sverige i samarbete med Appell Förlag, utkommer på finska hos Teos hösten 2022

 

Pressbilder:

  1. Omslag: Antti Pokela/SLS
  2. Maria Vainio-Kurtakko. Foto: Emma Tuominen/SLS
  3. En ung Ellan de la Chapelle till häst på familjens herrgård Saaris i Tammela. Privat ägo
  4. Porträtt av fröken Ellan de la Chapelle, sedermera konstnärens hustru, 1885, av Albert Edelfelt. Privat ägo. Foto: Janne Rentola/SLS
  5. Ellan de la Chapelle läser tidningen med Erik Edelfelt i famnen sommaren 1889. Finlands nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum. Albert Edelfelts skissbok, A II 1517:2 / 12A
  6. Albert och Erik Edelfelt, 1902. Museiverket, Historiska bildsamlingarna. Foto: Atelier Nyblin