5.4.2023 - 08:00

Marcus Norrgård och Heidi Schauman nya medlemmar i SLS styrande organ

Heidi Schauman och Marcus Norrgård

Professor Marcus Norrgård  och forskningschefen Heidi Schauman valdes in i Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) vetenskapliga råd respektive  finansråd vid årsmötet den 4 april 2023.

Marcus Norrgård är professor i juridik vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa sedan mars 2013. Norrgård har tidigare arbetat bland annat som professor och forskardoktor vid Hanken och som forskare vid Helsingfors universitet. I sin forskning har Norrgård fokuserat på särskilt på immaterialrätt och processrätt.

Heidi Schauman är ekonomie doktor från Hanken och jobbar som forskningschef på Danske Bank. Hon har tidigare varit chefsekonom vid Swedbank och Aktia samt arbetat som ekonom vid Nordea och Finlands Bank.

Marcus Norrgård efterträder professor Henrik Meinander som avgick från vetenskapliga rådet vid årsmötet. Heidi Schauman efterträder verkställande direktör Björn Teir, som avsade sig sitt uppdrag i finansrådet 31.10.2022 då han tillträdde som vd för SLS.

Av de medlemmar i vetenskapliga rådet som stod i tur att avgå återvalde årsmötet Pauline von Bonsdorff, Mona Forsskåhl, Ruth Illman och Fredrik Nilsson som medlemmar. Samtliga fyra valdes fram till årsmötet 2026.

Robert Andersson återvaldes som medlem i SLS finansråd fram till årsmötet 2027.

Vetenskapliga rådet och finansrådet är SLS två högsta förtroendeorgan. Vetenskapliga rådet säkerställer att litteratursällskapets vetenskapliga och kulturella syften förverkligas, medan finansrådet styr SLS finansierings- och placeringsverksamhet.

SLS årsredovisning för 2022 kan läsas här.

Mer information:

Marika Mäklin, kommunikationschef
040 739 0149
marika.maklin@sls.fi