16.5.2022 - 08:00

Maïmouna Jagne-Soreau får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2022

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska tillfaller 2022 filosofie doktor Maïmouna Jagne-Soreau för hennes doktorsavhandling Postinvandringslitteratur i Norden – Den litterära gestaltningen av icke-vita födda och uppvuxna i Norden. Jagne-Soreau samdisputerade vid Helsingfors universitet och Université Paris-Sorbonne i december 2021.

I avhandlingen analyserar Jagne-Soreau samtida nordisk postinvandringslitteratur utifrån begrepp som hegemonisk vithet, mellanförskap och etnicitet som kapital för att kunna belysa rasifierade andragenerationsinvandrares, blandades och transnationella adopterades erfarenheter.

– Jag märkte snabbt att min tolkning av den typen av litteratur var annorlunda än mina medstuderandes under magisterstudierna, och jag ville gärna belysa hur smart och skarp postinvandringslitteraturen egentligen är.

Enligt prisnämnden tillhör avhandlingen de unika böcker som lyckas fånga ett skeende som pågår här och nu och samtidigt blottlägga dess bredd och djup: ”Med analytisk skärpa och teoretisk stringens tolkar Jagne-Soreau romaner, dikter och raptexter av danska, finska, finlandssvenska, norska och svenska författare med en imponerande lätthet och stilsäkerhet.”

Prisnämnden anser också att Jagne-Soreaus avhandling är ett gott exempel på att helheten kan vara större än summan av de enskilda delarna: ”Till detta intryck bidrar inte minst det idag ofta förbisedda nordiska sammanhanget som författarens perspektiv vitaliserar. Avhandlingen kommer med andra ord att utgöra den självklara utgångspunkten för kommande studier. Den är bara början på en berättelse vars fortsättning vi ännu bara kan ana.”

Hela prismotiveringen finns som bilaga till detta meddelande.

SLS har sedan 1920 årligen delat ut Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Prissumman är 25 000 euro.

Prisnämnden som beslutat om priset består av SLS representanter professor Henrik Meinander, rektor Mona Forsskåhl  och professor Mattias Pirholt samt Åbo Akademis representanter professor Peter Nynäs och docent Johanna Wassholm.

Hallbergska priset är SLS näst största pris, efter Karl Emil Tollanders pris som årligen delas ut på Runebergsdagen den 5 februari.

 

För mer information, vänligen kontakta

Maïmouna Jagne-Soreau
filosofie doktor
znvzbhan.wntar-fbernh@uryfvaxv.svif.iknisleh@uaeros-engaj.anuomiam

Jonas Lång
kanslichef, Svenska litteratursällskapet i Finland
wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj
045 657 7422