12.4.2023 - 08:00

Magdalena Lönnroth ny chef för hållbar placering på Svenska litteratursällskapet

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) fortsätter att satsa på ansvarsfull placeringsverksamhet. Med den nya befattningen vill man säkerställa att organisationen fortsättningsvis ligger i framkant inom investering som är miljömässigt och socialt hållbar.

SLS förstärker sitt placeringsteam med ekonomie magister Magdalena Lönnroth, som blir ny portföljförvaltare och chef för hållbar placering. Till uppdraget hör att vidareutveckla och ansvara för hållbarheten i investeringsverksamheten, det vill säga att i placeringsbeslut beakta miljömässiga, sociala och förvaltningsmässiga faktorer.

Lönnroth jobbar för tillfället som portföljförvaltare och chef för ansvarsfull investering på Kyrkans pensionsfond. Hon är en aktiv förespråkare av ansvarsfull placering både i Finland och utomlands, och var initiativtagare till föreningen Finsif, Finlands forum för hållbara investeringar, som i dag har kring 90 medlemsorganisationer. Lönnroth är också medförfattare till flera böcker om hållbar investering, bland annat Vastuullinen sijoittaminen och The Responsible Investor: An Introductory Guide to Responsible Investment. Lönnroth inleder sin anställning den första maj.

– Magdalena kommer att bidra till att höja SLS profil inom hållbara placeringar samtidigt som hon med sin långa erfarenhet av placering inom olika tillgångsslag stöder placeringsteamet i att nå våra högt uppsatta mål. En stor aktör har också ett stort ansvar, och för SLS är hållbarhet en naturlig del av vårt långsiktiga perspektiv, säger ekonomichef Ninny Olin.

– SLS är en sann långsiktig placerare som har förbundit sig till hållbar placeringsverksamhet. Jag ser fram emot att bidra till det här åtagandet med min erfarenhet inom både strategiutveckling och praktisk verksamhet i olika tillgångar, säger Magdalena Lönnroth.

SLS jobbar kontinuerligt med att utveckla sina metoder för hållbart och ansvarsfullt placerande. För två år sedan undertecknade man som första allmännyttiga samfund i Finland det FN-stödda placeringsinitiativet PRI (Principles for Responsible Investment), och förband sig därmed till de globala placeringsprinciperna som betonar miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

 

För intervjuförfrågningar, kontakta

Ninny Olin
ekonomichef
+358 40 765 8774
ninny.olin@sls.fi

Magdalena Lönnroth
+358 50 584 6912