27.5.2021 - 10:00

Hela Edith Södergrans arkiv nu digitaliserat

Edith Södergran (1892–1923) är en av de största poeterna i Norden och en föregångare inom modernismen. Hon debuterade 1916 med Dikter och gav under sin livstid ut fyra diktsamlingar och en samling aforismer. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har digitaliserat hela Södergrans arkiv och tillgängliggjort det på den nationella sökportalen Finna.

Edith Södergran växte upp i byn Raivola på Karelska näset och gick i skola i Sankt Petersburg. Hon levde i en flerspråkig miljö och behärskade själv många språk, vilket märks i arkivmaterialet. År 1908 insjuknade Södergran i tuberkulos och under åren 1912–1914 vistades hon på sanatoriet Davos-Dorf i Schweiz. För Södergran blev Davosvistelsen en kultur- och bildningsresa och hon kom i kontakt med nya strömningar inom konst och litteratur.

Diktmanuskript, betyg och brev

I Edith Södergrans arkiv ingår flera diktmanuskript, bland annat Vaxdukshäftet med dikter från hennes ungdomstid och personliga handlingar som betyg, pass och ett minnesalbum. Ett par skolhäften för språkstudier, brev, ett broderat bokomslag och en hårlock finns också i arkivet, samt en liten mängd handlingar och brev som berör Södergrans mor Helena Södergran, född Holmroos (1861–1940). Edith Södergrans intresse för fotografering syns i samlingens drygt 400 fotografier med motiv från hembyn Raivola med omnejd och sanatorievistelsen i Schweiz. Bilderna har redan en längre tid varit tillgängliga på Finna.

Fritt att använda

Det digitaliserade arkivet kan ses i sin helhet på sls.finna.fi. Digitaliserat material som skyddas av upphovsrätt samt kopior av Södergrans brev vars original finns i andra arkiv är tillgängliga enbart i SLS forskarsalar. Materialet är tillgängligt under Creative Commons-licensen CC BY 4.0 och får användas fritt så länge upphovsman och källa (Svenska litteratursällskapet i Finland) uppges.

Mer Södergranmaterial på väg

Svenska litteratursällskapet digitaliserar ytterligare Södergranmaterial som kommer att läggas ut på Finna. Följande arkiv som står under arbete är Södergranmaterial ur Hagar Olssons kvarlåtenskap där Edith Södergrans berömda brev till Olsson ingår.


För mer information, kontakta
Arkivförtecknare Anna von Bonsdorff
anna.vonbonsdorff@sls.fi
09 618 777 (SLS reception)