7.4.2020 - 08:45

Forskarna Fredrik Nilsson och Mattias Pirholt invalda i Svenska litteratursällskapets vetenskapliga råd

Etnologen Fredrik Nilsson och litteraturvetaren Mattias Pirholt valdes till nya medlemmar i Svenska litteratursällskapets i Finland (SLS) vetenskapliga råd vid årsmötet den 6 april 2020. Nilsson och Pirholt efterträder professor Anna-Maria Åström och professor Claes Ahlund som meddelat att de inte längre står till förfogande.

Fredrik Nilsson är professor i etnologi och arbetar för tillfället som biträdande professor i nordisk etnologi vid Åbo Akademi. Han har specialiserat sig på bland annat kulturanalyser av nationella identiteter, teknologiska innovationer samt politiska, religiösa och sociala rörelser. Under åren 2017–2020 leder Nilsson det SLS-finansierade forskningsprojektet Vardagens rum. Svensk kultur i Finland under 1900-talet – traditionsvetenskapliga perspektiv.

Mattias Pirholt är professor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Till hans expertområden hör bland annat tysk 1700-talslitteratur, modernism och modern svensk och finlandssvensk litteratur. Pirholt har lett flera projekt i Sverige med stöd av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond, och även varit forskare vid Freie Universität Berlin, Universität Tübingen, Columbia University i New York samt University of Wisconsin-Madison.

Av de medlemmar i vetenskapliga rådet som stod i tur att avgå återvalde årsmötet professor Pauline von Bonsdorff, rektor Mona Forsskåhl och docent Ruth Illman för perioden 2020–2023. Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson återvaldes som medlem i finansrådet för perioden 2020–2024.

Årsmötet kallade professor Catrin Norrby, förläggaren Helena Hegardt du Rées och docent Per Stam till korresponderande medlemmar i sällskapet.

 

Pressbilder:

Mattias Pirholt och Fredrik Nilsson. Foto: Olcay Yalcin/Kennet Ruona

Mattias Pirholt. Foto: Olcay Yalcin

Fredrik Nilsson. Foto: Kennet Ruona

Mer information:

Dag Wallgren, vd
040 522 4648
qnt.jnyytera@fyf.svif.sls@nergllaw.gad